Navigácia

Utorok 23. 10. 2018
Počet návštev: 699994

Novinky

 • To je názov projektu, ktorý už druhý rok organizuje Falck n. o. a Nadácia Allianz. Zaslaním ilustrovaného príbehu zameraného na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách sa trieda zapája do súťaže o hodnotné ceny.
  Za našu školu sme zaslali dve publikácie, ktoré vytvorili žiaci 1.B a 2.A triedy. Žiaci prejavili nielen výtvarné nadanie, kreativitu, ale preukázali aj svoje vedomosti z oblasti záchrany života a bezpečnosti na cestách a vytvorili krásne mini knihy.
  Tešíme sa, že sa nachádzajú na zozname ocenených. Vďaka nim naša škola získava automatický externý defibrilátor , praktické ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň a kurz prvej pomoci pre pedagógov. Slávnostné odovzdávanie cien nás čaká 14.11.2018.

 • V piatok 19.októbra sme sa zapojili do celoslovenského testovania pohybovej výkonnosti prvákov. Cieľom testovania bolo zistiť úroveň fyziologických vlastností žiakov, konkrétne v sile, vytrvalosti, výbušnosti dolných končatín, rýchlosti so zmenou smeru a koordinačných schopností jednotlivca. Na základe meraní sa vyhodnotia predispozície jedinca k určitému druhu športu v budúcnosti.

  Okrem somatických meraní test pozostával z batérie deviatich činností, ktoré absolvovalo 21 prvákov. Testovaniu sme venovali celé dopoludnie a jeho výsledky boli oficiálne odoslané do celoslovenskej databázy. Celé podujatie malo hladký priebeh, najmä vďaka precíznej príprave stanovišť a zodpovednému prístupu učiteľov prvého stupňa. Výborne sa uplatnili aj naši ôsmaci ako figuranti a asistenti na jednotlivých stanovištiach. Otestovaná vzorka absolvuje test ešte raz o tri roky v rovnakom čase vo štvrtom ročníku. V budúcom školskom roku absolvujú rovnaké testovanie budúci prváci.

 • Svetový deň duševného zdravia prebieha 10.októbra každý rok, jeho cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Žiaci našej školy prišli v stredu 10. 10. 2018 v modrom oblečení ako symbol duševného zdravia.

 • Žiačky 9. ročníka sa zapojili ako dobrovoľníci do celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka, ktorá sa uskutočnila dňa 21. septembra 2018 (piatok).
  Biela pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Ďakujeme všetkým za podporu. Vyzbieralo sa : 135,70

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria