Navigácia

Utorok 24. 4. 2018
Počet návštev: 668386

Novinky

 • Naša žiačka Tamara Rajničová zo 7.A sa ešte počas minulého školského roka zúčastnila v rámci projektu „Recykluj a vyhraj“ ako naj-zberačka tetrapakov SABI zájazdu Projektu Integrácia Giro´d Italia za Marekom Hamšíkom. Zájazd naprieč Talianskom bol veľmi zaujímavý. Naši školskí turisti boli v nádhernom Ríme, v európskom centre umenia vo Florencii, videli najznámejšie pamiatky a kostoly Neapola, boli na zápase neapolských futbalistov, užili si niekoľko dní pri mori a vyvrcholením celého zájazdu bolo osobné stretnutie s fenomenálnym slovenským futbalovým reprezentantom a kapitánom SSC Neapol Marekom Hamšíkom. Tamarke prajeme ďalšie úspechy, či už v tomto projekte alebo aj v iných.

 • Dňa 12.3.2018 a 13.3.2018 sa na našej škole uskutočnili školské kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa do mnohí žiaci a odznelo na nich mnoho pekných ukážok. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Výsledky za jednotlivé kategórie sú nasledovné:

  I. kategória (2. – 4. roč.):
  POÉZIA: 1. miesto – Elizabet Anna Simková (3.B)
  2. miesto – Alexandra Jendroľová (3.A)
  3. miesto – Olívia Pyržová (2.A)
  PRÓZA: 1. miesto – Katarína Randárová (3.A)
  2. miesto – Eliška Hviščová (4.A)
  3. miesto – Natália Vavreková (2.A)

  II. kategória (5. – 6. roč.):
  POÉZIA: 1. miesto – Anna Ema Soroková (6.A)
  2. miesto – Tímea Ratvajová (5.B)
  3. miesto – Radka Rajničová (5.A)

 • V utorok 16. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 12 žiakov 6. – 9. ročníka. V tomto školskom roku boli predmetom súťaže vybrané knihy Svätého písma: Gn 12 – 50 a Evanjelium podľa Matúša.

  Do okresného kola postúpili:

  1.miesto: Nátália Pribulová – 8. A

  2.miesto: Alena Paľová – 9. B

  3.miesto: Tomáš Podubinský – 8. A

  Náhradníčka: Monika Birošová – 7. B

  Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na dekanátnom kole v Bardejove.

 • YPSILON – slovina je hra – súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale taktiež zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 11 žiakov. Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že „slovina“ je hra.

  Každý súťažiaci dostal diplom. Žiaci, ktorí získali viac ako 80% bodov, boli odmenení aj zlatými medailami. Aj keď sme neboli vylosovaní a nezískali sme vecné ceny, tešíme sa z našich dvoch prváčok - Alexandry Juskovej a Lilien Zuzany Simkovej, ktoré získali najvyšší počet bodov – 100%. Všetkým odmeneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že slovenčina bude pre nich naozaj hrou.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania.

  Základná škola v Kurime sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Kurime a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 139 108,50 €.

  Kód projektu: 312011G985

  Začiatok realizácie projektu: 1/2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria