Navigácia

Pondelok 19. 3. 2018
Počet návštev: 662088

Novinky

 • V utorok 16. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 12 žiakov 6. – 9. ročníka. V tomto školskom roku boli predmetom súťaže vybrané knihy Svätého písma: Gn 12 – 50 a Evanjelium podľa Matúša.

  Do okresného kola postúpili:

  1.miesto: Nátália Pribulová – 8. A

  2.miesto: Alena Paľová – 9. B

  3.miesto: Tomáš Podubinský – 8. A

  Náhradníčka: Monika Birošová – 7. B

  Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na dekanátnom kole v Bardejove.

 • YPSILON – slovina je hra – súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale taktiež zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 11 žiakov. Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že „slovina“ je hra.

  Každý súťažiaci dostal diplom. Žiaci, ktorí získali viac ako 80% bodov, boli odmenení aj zlatými medailami. Aj keď sme neboli vylosovaní a nezískali sme vecné ceny, tešíme sa z našich dvoch prváčok - Alexandry Juskovej a Lilien Zuzany Simkovej, ktoré získali najvyšší počet bodov – 100%. Všetkým odmeneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že slovenčina bude pre nich naozaj hrou.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania.

  Základná škola v Kurime sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Kurime a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 139 108,50 €.

  Kód projektu: 312011G985

  Začiatok realizácie projektu: 1/2018

 • Karneval ja krásna chvíľa,
  muzika tam vyhráva.
  Z dievčatka sa stane víla,
  motýľ, hviezda, púpava.

  Krásna vec sú karnevaly,
  búcha sa tam na bubon
  a z chlapcov sa stanú králi,
  spiderman a veľký slon.

  No karneval namôjdušu,
  bol by nanič bez šaša.
  Jaší sa tam šašo Mašo, Jašo,
  až sa všetci pošašia.

  Na motívy veršov sa na Základnej škole v Kurime konal 1.februára 2018 Karneval. Všetci sme sa stretli, v jedálni školy, šašo Huncút, Mašo a Jašo, aj princezná, víla, spiderman a veľký slon. Jašili sme sa celé predpoludnie, súťažili, tancovali a nakoniec sme sa odmenili sladkosťami, hračkami, hlavolamami a odchádzali domov s veselými zážitkami so šašami a príjemné unavení zo súťaží a tanca.

 • Súťaž Šaliansky Maťko je obľúbenou recitačnou súťažou na našej škole už niekoľko rokov. Ide o celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Aj tento školský rok sa do nej zapojilo množstvo našich žiakov. Dňa 20.12.2017 a 12.01.2018 sa uskutočnili školské kolá tejto súťaže. Výsledky za jednotlivé kategórie sú nasledujúce:

  I. kategória: 1. miesto – Elizabet Anna Simková, 3.B
  2. miesto – Katarína Randárová, 3.A
  3. miesto – Kamila Bosáková, 2.A
  Cena poroty – Alžbeta Jasmin Soroková, 3.B

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria