Navigácia

Sobota 15. 12. 2018
Počet návštev: 709414

Novinky

 • Prednedávnom, dňa 29.11.2018, sa na našej škole uskutočnil 12.ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. V deviatackej triede si zasúťažili siedmi piataci, päť šiestakov, dve siedmačky a traja ôsmaci. Začali sme otvorením a úvodným slovom pána riaditeľa Mgr. Vincenta Urdu. Súťaž prebehla počas 2. a 3. vyučovacej hodiny, kedy žiaci mali k dispozícii časový limit 60 minút a vlastné vedomosti aj logický úsudok, ktoré mohli uplatniť vo svoj prospech v dvoch súťažných okruhoch počas písania dvoch testov. Starší žiaci (7., 8. a 9. ročník) si mali možnosť vybrať z okruhov: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Mladší žiaci(5. a 6. ročník) súťažili v okruhoch: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Sme zvedaví na výsledky súťaže aj na to, ako uspeli naši žiaci v celoslovenskej konkurencii. Predbežné výsledky získame darčekom v deň odchodu na vianočné prázdniny, teda už 21.decembra. Definitívne výsledky budú známe v januári 2019.

 • Vo štvrtok 29.11.2018 sa uskutočnil 10. ročník celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO.
  Vďaka Rodičovskej rade pri ZŠ v Kurime sa tejto súťaže aj v našej škole zúčastnilo 22 žiakov od 2. do 4. ročníka. Popasovali sa s úlohami z rôznych oblastí a hlavne čítali s porozumením.
  Výsledky budú zverejnené 21.12.2018.

 • Nič v živote nemá väčšiu hodnotu ako ľudský život. Prísť však s dobrou myšlienkou oceniť školy a zároveň pomáhať zachraňovať životy pomocou automatického externého defibrilátora (AED ) sa podarilo neziskovej organizácii Falck a nadácii Allianz s projektom Záchrana som ja.

  Druhý ročník súťaže bol úspešný aj pre našu ZŠ v Kurime. Žiaci 1.B a 2.A pod vedením triednych učiteliek Mgr. M. Tomkovej a Mgr. S. Poljakovej zaslali krásne publikácie s príbehmi, ktoré boli zamerané na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Z takmer 400 prác porota vybrala 50 ocenených a tešíme sa, že sme medzi najlepšími.

 • Október je Mesiacom úcty k starším. Aj na našej škole sme si tento mesiac pripomenuli besiedkami, ktoré sa konali vo všetkých triedach prvého stupňa. Úctu k našim starkým žiaci prejavili rôzne. Niektorí spievali ľudové piesne, hovorili básničky, počúvali zážitky starých rodičov. Vypočuli si ich trampoty so školou, ukázali im zošity, fotografie a rozpovedali svoje spomienky na školu. Potom sa so starkými aj zahrali a ukázali im, akí sú šikovní. Zažili sme vydarené úsmevné popoludnia, naplnené humorom, pohodou a teplom duše starého človeka.

 • Riaditeľ základnej školy v Kurime oznamuje, že dňa 29.októbra 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy.

  Mgr. Vincent Urda, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria