Navigácia

Nedeľa 18. 11. 2018
Počet návštev: 704309

Novinky

 • Nič v živote nemá väčšiu hodnotu ako ľudský život. Prísť však s dobrou myšlienkou oceniť školy a zároveň pomáhať zachraňovať životy pomocou automatického externého defibrilátora (AED ) sa podarilo neziskovej organizácii Falck a nadácii Allianz s projektom Záchrana som ja.

  Druhý ročník súťaže bol úspešný aj pre našu ZŠ v Kurime. Žiaci 1.B a 2.A pod vedením triednych učiteliek Mgr. M. Tomkovej a Mgr. S. Poljakovej zaslali krásne publikácie s príbehmi, ktoré boli zamerané na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Z takmer 400 prác porota vybrala 50 ocenených a tešíme sa, že sme medzi najlepšími.

 • Október je Mesiacom úcty k starším. Aj na našej škole sme si tento mesiac pripomenuli besiedkami, ktoré sa konali vo všetkých triedach prvého stupňa. Úctu k našim starkým žiaci prejavili rôzne. Niektorí spievali ľudové piesne, hovorili básničky, počúvali zážitky starých rodičov. Vypočuli si ich trampoty so školou, ukázali im zošity, fotografie a rozpovedali svoje spomienky na školu. Potom sa so starkými aj zahrali a ukázali im, akí sú šikovní. Zažili sme vydarené úsmevné popoludnia, naplnené humorom, pohodou a teplom duše starého človeka.

 • Riaditeľ základnej školy v Kurime oznamuje, že dňa 29.októbra 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy.

  Mgr. Vincent Urda, riaditeľ školy

 • To je názov projektu, ktorý už druhý rok organizuje Falck n. o. a Nadácia Allianz. Zaslaním ilustrovaného príbehu zameraného na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách sa trieda zapája do súťaže o hodnotné ceny.
  Za našu školu sme zaslali dve publikácie, ktoré vytvorili žiaci 1.B a 2.A triedy. Žiaci prejavili nielen výtvarné nadanie, kreativitu, ale preukázali aj svoje vedomosti z oblasti záchrany života a bezpečnosti na cestách a vytvorili krásne mini knihy.
  Tešíme sa, že sa nachádzajú na zozname ocenených. Vďaka nim naša škola získava automatický externý defibrilátor , praktické ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň a kurz prvej pomoci pre pedagógov. Slávnostné odovzdávanie cien nás čaká 14.11.2018.

 • V piatok 19.októbra sme sa zapojili do celoslovenského testovania pohybovej výkonnosti prvákov. Cieľom testovania bolo zistiť úroveň fyziologických vlastností žiakov, konkrétne v sile, vytrvalosti, výbušnosti dolných končatín, rýchlosti so zmenou smeru a koordinačných schopností jednotlivca. Na základe meraní sa vyhodnotia predispozície jedinca k určitému druhu športu v budúcnosti.

  Okrem somatických meraní test pozostával z batérie deviatich činností, ktoré absolvovalo 21 prvákov. Testovaniu sme venovali celé dopoludnie a jeho výsledky boli oficiálne odoslané do celoslovenskej databázy. Celé podujatie malo hladký priebeh, najmä vďaka precíznej príprave stanovišť a zodpovednému prístupu učiteľov prvého stupňa. Výborne sa uplatnili aj naši ôsmaci ako figuranti a asistenti na jednotlivých stanovištiach. Otestovaná vzorka absolvuje test ešte raz o tri roky v rovnakom čase vo štvrtom ročníku. V budúcom školskom roku absolvujú rovnaké testovanie budúci prváci.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria