Navigácia

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o slobode informácií) sa v Základnej škole v Kurime môže podávať:

1. osobne na sekretariáte riaditeľa, v čase od 7:30 hod. do 16:00

2. poštou na adresu:

Základná škola v Kurime

Družstevná 222

086 12 Kurima

3. telefonicky na t.č. 054/739 11 10

4. faxom na čísle 054/739 11 10

5. elektronickou poštou na adresu: sekretariat@zskurima.edu.sk

Postup vybavovania žiadostí v organizácii ZŠ v Kurime sa riadi Vnútorným pokynom riaditeľa ZŠ k aplikácii zákona o slobode informácií v podmienka ZŠ v Kurime

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kurime
    Družstevná 222
    086 12 Kurima
  • +421 54 739 11 10

Fotogaléria