Navigácia

 • Spomienky...

  Hodnota človeka nie je v tom, čo spraví pre seba, ale pre iných.

  Výstižnosť a pravdivosť týchto slov napísaných na perníčku – spomienke na stretnutie bývalých učiteľov Základnej školy v Kurime, sa potvrdili aj mne, bývalej žiačke a teraz už učiteľke základnej školy, účastníčke stretnutia. 

  Sila týchto slov sa niesla celým stretnutím. Spomienky – stretnutie učiteľov,  pripravil  riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a Mgr. Eva Kučová,  PhDr. Jozef Gefert,  Mgr. Marta Mihoková, ktorým patrí úprimné poďakovanie za prípravu výnimočného podujatia, na ktorom sa stretli generácie učiteľov.

  Účastníkov privítal riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Monika Skošníková kvetom a spomínaným perníčkom. Každý z učiteľov sa zapísal do kroniky školy. Bývalí učitelia pôsobiaci v Kurime sa s nadšením vítali,  objímali a navzájom sa radovali.

  Stretnutie  otvorila tretiačka Elizabeth básňou a pesničkou. Riaditeľ školy vo svojom prejave vyjadril uznanie, že je šťastím, keď deväť (asi najkrajších) rokov môžeme stráviť na dobrej škole, s výbornými učiteľmi. Kurimská škola mala na takýchto učiteľov šťastie. Na učiteľov s veľkým srdcom, láskou k žiakom, škole i dedine, ktorá sa im natrvalo zapísala do sŕdc. Zaspomínal aj na učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami a bezpečne doplávali do prístavu Večnosť.

  Bývalých pedagógov pozdravil aj starosta obce Ján Bartoš, ktorý vyjadril vďaku a uznanie svojim bývalým pedagógom za ich obetavú prácu, ktorej ovocie sa prejavilo v množstve odborníkov a významných osobností, ktorí svoje prvé školské roky prežili v škole v Kurime.  Jedným z nich je aj prof. PhDr. Jozef Hvišč, CSc., čestný občan Kurimy, ktorého báseň Spomienky zarecitoval jeho brat Ing. Ján Hvišč. Básňou učiteľov pozdravila aj Anna Randárová, bývalá učiteľka.  

  Milú atmosféru stretnutia spríjemnil aj folklórny súbor Kurimjan pod vedením manželov – Mgr. Marty Mihokovej a Tomáša Mihoka, ktorí počas svojej dlhoročnej učiteľskej  kariéry svojou láskou k folklóru a tradícii ovplyvnili celú generáciu žiakov v Kurime.

  Nejednému z účastníkov stretnutia sa zaleskla slza v očiach pri speve piesní venovaných učiteľom.  Úsmev na tvári a dojatie bolo vidieť v družnom rozhovore medzi  spevákmi z Kurimjanu so svojimi bývalými učiteľkami.

  Základná škola v Kurime nás spojila nielen 14. 6. 2018, v deň stretnutia, spájala generácie učiteľov i žiakov po mnohé roky. Bola druhou rodinou. Radosť v očiach mojich bývalých pedagógov, úprimné slová  a spomienky na roky prežité na kurimskej škole ma napĺňajú hrdosťou, že aj ja som súčasťou tejto učiteľskej rodiny. 

  Mgr. Martina Urdová

 • Matematický klokan

  Základná škola v Kurime bola aj v tomto školskom roku súčasťou veľkej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Súťažilo spolu 67 000 žiakov na 1453 školách. Tridsiati naši žiaci vzorne reprezentovali školu a ich výsledky nám urobili radosť. Školským šampiónom sa stal prvák Patrik Bezeg, ktorý zvládol klokaní test na 93,3%.
  Aj Soni Semhricovej z I.A a Stanislavovi Moravcovi z I.B sa podarilo pokoriť hranicu 90% úspešnosti a zaradiť sa tak na popredné miesta v školskom rebríčku. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Veronika Iličková zo IV.A  a Sára Antoliková zo VI.A, obe s úspešnosťou 86,7%.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným  riešiteľom blahoželáme.

 • Enviro aktivity

  V stredu 27.6.2018 boli naším žiakom odovzdané odmeny za zber papiera, bateriek, drobného elektroodpadu, SABI viečok a SABI tetrapakov.

  Zber papiera bol na našej škole vyhlásený riaditeľom školy od začiatku školského roka do 15. júna 2018. Žiaci sa veľmi snažili. Vďaka za spoluprácu pri zbere patrí aj rodičom, ktorí spolu so svojimi deťmi pretriedili a priviezli papier. Zodpovedný za zber a uskladnenie papiera aj samotný zvoz papiera bol pán školník Mgr. Jozef Sorád, za čo aj jemu patrí veľké poďakovanie.

  Najlepší jednotlivci v zbere papiera: I.stupeň: Passia Patrik 4.A (1227,5kg), Ľuníková Tatiana (732kg), Repiský Matej (568kg); II.stupeň: Birošová Monika 7.B (488,5kg), Rajničová Tamara 7.A (431,5kg), Ľuník Samuel (389kg)

  Najlepšie triedne kolektívy v zbere papiera:

   I.stupeň: 4.A (2512kg), 2.A (1721kg), 1.A (1017kg)

  II.stupeň: 6.A (1650,5kg), 7.B (1032,5kg),7.A(944,5kg)

  Celkové množstvo vyzberaného papiera v školskom roku 2017/2018: 13154 kg

  Z toho I.stupeň: 7087 kg         a  II.stupeň: 6067 kg

  V zbere Sabi tetrapakov bola naša škola umiestnená v kategórii B3 (od 151 žiakov do 350 žiakov) na 14. mieste za 30 000 g tetrapakov a v zbere Sabi viečok naša škola bola umiestnená v kategórii A3 (od 151žiakov do 350 žiakov) na 23.mieste za 10700 g viečok.  Tetrapaky aj viečka boli od školy vykúpené. Získaná suma 41,76 € bola použitá na zakúpenie cien pre naj zberačov. Najaktívnejšími zberačmi Sabi viečok boli : Groško Daniel 3.B (2319g), Andrejovská Soňa 2.A (495,5g) a Skoncová Mária 7.A (198g).

  Najaktívnejšími zberačmi Sabi tetrapakov boli Patrik Passia 4.A (12500g), Tamara Rajničová 7.A (10500g) a kolektív 7.A (približne 8000g)

  Žiaci sa zúčastňovali aj aktuálnych úloh v rámci projektu Recyklohry, za ktoré získali 650 bodov. Boli odoslané fotografie novoročných pohľadníc s ekologickou témou, na konci roka žiaci z 1.B vyriešili hlavolamy, ktorých výsledky sme tiež zaslali.

  Drobný elektroodpad a batérie bol z našej školy vyvezený 1 krát. Spolu máme v projekte recyklohry momentálne 1013 bodov, ktoré by sme chceli v budúcom roku navýšiť a kúpiť za ne ceny pre najaktívnejších žiakov-zberačov.

   

 • Vedomostná súťaž O pohár RŠ

  Opäť prišla chvíľa, keď sa školský rok končí a my súťažíme o najlepších, aby sme získali poháre a medaily od pána riaditeľa. Po slávnostnom privítaní odchádzame do tried, kde nás čaká vedomostný kvíz a my získavame  sladkosti za správne odpovede. Potom už súťažíme vo svojich kategóriách o najlepších čitateľov, pisateľov a počtárov. No a máme víťazov!

  Najlepší čitatelia: S.Žatkovičová, M.Grega, A. Jendroľová, S. Kočiščák
  Najlepší pisatelia: S. Semhricová, M.Martičeková, K.Randárová
  Najlepší počtári: A.Jusková, A.Horvát, D.Groško, V. Iličková

  Blahoželáme!

 • Noc v škole

  Už sa to stáva pomaly tradíciou, že žiaci našej školy môžu stráviť príjemné chvíle v škole nielen v dopoludňajších hodinách, ale môžu v nej aj spať. V tomto školskom roku to bolo v piatok 15.6. a zúčastnilo sa tejto Noci v škole 72 žiakov 1. stupňa. Na úvod si zahrali futbal a vybíjanú, vyrobili darček pre oteckov, zašantili si na pyžamovej párty a nakoniec pomocou indícii hľadali sladký poklad.

 • Požiar v domácnosti – 1.miesto

  Územné kolo výtvarnej súťaže „Požiar v domácnosti“ má svojho víťaza. Vo svojej kategórii získal 1.miesto Patrik Passia zo 4.A. Jeho maľba bude reprezentovať náš okres v celoslovenskej súťaži v Bratislave. Budeme držať palce a netrpezlivo očakávať septembrové vyhodnotenie. K úspechu blahoželáme a ďakujeme za ďalšie zviditeľnenie našej školy.

 • Prvé miesto v celoslovenskej súťaži je naše!

  V tomto školskom roku vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra už tretí ročník celoslovenskej súťaže Budúcnosť sveta. Úlohou žiakov bolo výtvarne stvárniť svoje predstavy o tom, ako bude vyzerať v budúcnosti životné prostredie. Našu školu reprezentovalo v súťaži 15 diel, ktorých autormi boli Laura Paľuríková, Natália Sosňáková, Eliška Hviščová, Samuel Kočiščák, Šimon Vojčík , Patrik Passia zo 4.A, Alžbeta Jasmin Soroková, Slavomír Bezeg , Elizabet Anna Simková z 3.B, Radka Rajničová z 5.A, Julia Goliašová zo 7.A.

  Maľba našej štvrtáčky Laury Paľuríkovej oslovila porotu natoľko, že jej spomedzi takmer 500 diel udelila neuveriteľné prvé miesto! Laura tak získala hodnotné vecné ceny a pre seba a  ďalších 45 spolužiakov bezplatný výlet do Mochoviec spojený s exkurziou v Energolande.  Okrem tohto úžasného zážitku bola celá Laurina trieda odmenená časopismi a samolepkami od SIEA, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

  O kvalite prác našich žiakov svedčí aj ďakovný list od organizátora a skutočnosť, že na výstave najlepších prác, kde SIEA vybrala 30 najpútavejších diel , budú meno našej školy niesť až 4 z nich. Maľba Patrika Passiu, Julie Goliašovej a  dve diela Laury Paľuríkovej budú v jeseni vystavované na podujatiach Týždeň vedy a techniky a Noc výskumníkov v Bratislave.

  Autorom prác srdečne blahoželáme a ďakujeme. Vďaka nim meno našej malej dedinskej školy zažiarilo na Slovensku.

  Mgr. Miroslava Passiová

 • Škola v prírode Tatranská Štrba 21.5. - 25.5.2018

  V pondelok 21.5.2018 bol deň, keď sa zišli na školskom dvore naši žiaci z 3.A, 3.B a jeden žiak zo 4.A, aby sa vydali autobusom na cestu do Vysokých Tatier do školy v prírode. Spolu s nami cestovali aj žiaci zo ZŠ s MŠ Modrá nad Cirochou. Školu v prírode sme organizovali v spolupráci s OZ WANAKA z Prešova.

  Žiaci boli plní očakávaní, aké to bude počas celého týždňa v Tatranskej Štrbe v Hoteli Rysy - mieste nášho pobytu. Po príchode a ubytovaní sa v hoteli sme po obede absolvovali prvý deň plaveckého výcviku v neďalekom Hoteli Sipox, kde nás aj ďalšie dni vozil vlastný autobus. Každý deň sme absolvovali aj zaujímavý výlet spojený s turistikou a výučbou vlastivedy a prírodovedy priamo v prírode. Spoznali sme Štrbské pleso, väčšina videla Jamské pleso a najstatočnejší aj Hrebienok. Vo štvrtok bola rozlúčka so školou v prírode najprv vonku pri ohnisku a opekačke. Večer sme sa tešili na diskotéku so súťažami, pri ktorých sa ešte viac utužovali kamarátstva medzi deťmi. V piatok po vyhodnotení pobytu dostali všetci žiaci diplomy, pochvalné listy a malý darček za absolvovanie školy v prírode. Pred cestou domov sme navštívili Važeckú jaskyňu, ktorá nás prekvapila krásnou kvapľovou výzdobou a nálezmi kostí jaskynných medveďov. Po 16. hodine sme boli v Kurime, kde už netrpezlivo čakali rodičia na svoje deti - na radosť všetkých živé a zdravé.

  Škola v prírode mnohých naučila, že keď sa chce, všetko sa dá zvládnuť.

 • Deň matiek

  Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

  Dňa  6.5.2018  o 15: 30 hod. sa v kine v Kurime konal slávnostný program pri príležitosti osláv tohto sviatku.

  Žiaci 1.A, 1.B pod vedením triednych učiteliek ( Mgr. Poljakovej, Mgr. Daňkovej)  zaspievali mamičkám  piesne, recitovali básničky a darovali  mamičke kytičku kvetov. Veľký úspech mala aj scénka o mamičke. Žiačky ZUŠ tento program spestrili tancami pod vedením uč. Fontínovej.

 • Mladší žiaci v minifutbale bronzoví

  Na májových majstrovstvách okresu v minifutbale v Bardejove v areáli FK Partizán Bardejov sa na umelom trávniku predstavili až tri naše výbery nádejných futbalistov. Najviac zažiarili naši mladší žiaci 5. -7. ročníka, ktorí vyhrali svoju základnú skupinu,ale v najdôležitejšom semifinálovom stretnutí podľahli ZŠ Kružlov, nad ktorou zvíťazili v skupinovej fáze. V zápase o tretie miesto ale dokázali rozdrviť ZŠ Raslavice 6-0 a zaslúžene získali pekný bronz. Najmladší žiaci prvého stupňa sa predstavili na silno obsadenom turnaji MCDonald´s Cup 2018 a v skupine skončili na druhej priečke, ktorá im však nezabezpečila postup do hry o medaily. Ani naši najstarší futbalisti nepostúpili a v skupinovej fáze získali len bod po nerozhodnom výsledku so ZŠ Zborov.

  Pochvala za vzornú reprezentáciu školy preto patrí len našim bronzovým mladším žiakom: Marek Krištof (5.A), Jakub Lipták, Stanislav Basa a Viktor Fabian (6.A), Maroš Pyrž (7.A), David Hudaček, Samuel Švec a Martin Knapčík (7.B)

 • Mladý záchranár 2018

  Naši siedmaci sa 10. mája predstavili na druhom ročníku súťaže Mladý záchranár na štadióne FK Partizán Bardejov. Náš 5 – členný team prezentoval svoje vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotnej prípravy, topografie, streľby zo vzduchovky, brannej a požiarnej pripravenosti. V porovnaní s minulým ročníkom sme si výrazne polepšili o 8 priečok a skončili na 11.mieste. Naše družstvo tvorili Tamara Rajničová, Júlia Goliašová, Timea Jurčová (7.A) a Samuel Švec a Martin Knapčík (7.B). Celý team reprezentoval školu veľmi dobre, a preto s ich účasťou rátame aj v budúcom ročníku.

 • Zápis do 1. ročníka

  Obrovský papierový šašo, školská brána, panely s číslami a písmenami, šašo Jašo a jeho asistenti  vytvárali príjemnú atmosféru a dobrú klímu pre všetkých zúčastnených na zápise žiakov MŠ do 1. ročníka v ZŠ v Kurime.
  Tohto roku sa zápis konal 10. apríla. Budúci prváci prichádzali do školskej jedálne v  doprovode svojich rodičov. Prítomných na pôde školy srdečne privítal riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a pani zástupkyňa Mgr. Monika Skošníková,  podala informácie  o priebehu zápisu.
  Šašo Jašo, Mašo a Huncút priedviedli svoje akrobatické kúsky a doviedli detičky, ktoré opustili oteckov a mamičky, k stolu, aby plnili pripravené úlohy. Rodičia za ten čas vyplnili potrebné dokumenty. Pre  deti sa začal „kolotoč“ plný úloh a prekvapení – hra s obrázkami, číslicami, preukázanie telesnej zdatnosti, zručností a schopností pri práci s pracovným listom aj počítačom. Počiatočná tréma a strach opadli. Deti pripravené úlohy zvládli. S úsmevom na tvári a pokojom v detskej dušičke čakali na príchod tých, ktorí mali dať slávnostnú bodku za touto peknou akciou.Vyvrcholením celej akcie bolo odovzdávanie pamätných listov a vecných darčekov od firmy LEGO.   Deťúrence odchádzali zo školy s úsmevom a pocitom, že urobili prvý krôčik na ceste za celoživotným vzdelávaním.  Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám 1. - 4. ročníka, ktoré sa na príprave a priebehu tejto akcie zodpovedne podieľali.

 • EUROSÚŤAŽ S DATAKABINETOM

  Naša škola sa zapojila do súťaže, ktorá pomáhala rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. Súťažili triedy 4.A,6.A, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A. Žiaci vypĺňali pracovné listy, riešili zaujímavé úlohy s praktického života, počítali s eurami. Súťažilo sa o hlavnú cenu – príspevok do triedneho fondu. Aj keď  sa nám hlavnú cenu nepodarilo vyhrať, potešili sme sa milému prekvapeniu z vydavateľstva Publicom. Ďakovné listy, tvorivý kufrík  a hlavolamy potešili nielen žiakov, ale aj všetkých učiteľov matematiky.

 • Čitateľský oriešok 4

  Do štvrtého ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, sa zapojili aj naši žiaci 3. a 4.ročníka. Ich úlohou bolo prečítať dva príbehy, prelúskať sa otázkami súvisiacimi s textom a v jednom obrázku oba prečítané príbehy prepojiť. Porota spomedzi takmer 29 000 kresieb zo 753 základných škôl vybrala 999 najlepších prác, ktoré sa na internete uchádzali o hlasy verejnosti. Veľkým úspechom bolo, že medzi nimi boli hneď štyri výtvarné práce našich žiakov - A.J.Sorokovej z 3.B, L. Paľuríkovej, N. Sosňákovej a P.Passiu zo 4.A. Patrik Passia vďaka hlasovaniu verejnosti získal 3.miesto a 19.apríla sa zúčastnil slávnostného vyhodnotenia v Zichyho paláci v Bratislave. Zážitok z čítania, hodnotné ceny, návšteva hlavného mesta, stretnutie so známymi osobnosťami nech sú pre mladších spolužiakov motiváciou pre zapojenie sa do ďalších ročníkov tejto súťaže.

 • Naj-zberačka tetrapakov

  Naša žiačka Tamara Rajničová zo 7.A sa ešte počas minulého školského roka zúčastnila v rámci projektu „Recykluj a vyhraj“ ako naj-zberačka tetrapakov SABI zájazdu Projektu Integrácia Giro´d Italia za Marekom Hamšíkom. Zájazd naprieč Talianskom bol veľmi zaujímavý. Naši školskí turisti boli v nádhernom Ríme, v európskom centre umenia vo Florencii, videli najznámejšie pamiatky a kostoly Neapola, boli na zápase neapolských futbalistov, užili si niekoľko dní pri mori a vyvrcholením celého zájazdu bolo osobné stretnutie s fenomenálnym slovenským futbalovým reprezentantom a kapitánom SSC Neapol Marekom Hamšíkom. Tamarke prajeme ďalšie úspechy, či už v tomto projekte alebo aj v iných.

 • Hviezdoslavov Kubín 2018

  Dňa 12.3.2018 a 13.3.2018 sa na našej škole uskutočnili školské kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa do mnohí žiaci a odznelo na nich mnoho pekných ukážok. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Výsledky za  jednotlivé kategórie sú nasledovné:

  I. kategória (2. – 4. roč.):
  POÉZIA: 1. miesto – Elizabet Anna Simková (3.B)
                 2. miesto – Alexandra Jendroľová (3.A)
                 3. miesto – Olívia Pyržová (2.A)
  PRÓZA: 1. miesto – Katarína Randárová (3.A)
                2. miesto – Eliška Hviščová (4.A)
                3. miesto – Natália Vavreková (2.A)
              
  II. kategória (5. – 6. roč.):
  POÉZIA: 1. miesto – Anna Ema Soroková (6.A)
                 2. miesto – Tímea Ratvajová (5.B)
                 3. miesto – Radka Rajničová (5.A)

                   Cena poroty – Kristína Stavarová (5.B)

  PRÓZA:  1. miesto – Rebeka Pyržová (5.B)
                   2. miesto – Daniela Jusková (6.A)
                   3. miesto – Frederika Illéšová (5.A)
                   Cena poroty –  Joachim Urda (6.A)   

  III. kategória (7. – 9. roč.):
  POÉZIA: 2. miesto – Monika Birošová (7.B)

                3. miesto – Viktória Gmitterová (7.B)

  PRÓZA:  1. miesto – Samuel Švec (7.B)
                 2. miesto – Natália Pribulová (8.A)

  Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu na okresnom kole v Bardejove. Všetkým súťažiacim ďakujeme a oceneným blahoželáme!

 • Biblická olympiáda

  V utorok  16. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 12 žiakov  6. – 9. ročníka. V tomto školskom roku boli predmetom súťaže vybrané knihy Svätého písma: Gn 12 – 50 a Evanjelium podľa Matúša.

  Do okresného kola postúpili:

  1.miesto: Nátália Pribulová – 8. A

  2.miesto: Alena Paľová – 9. B

  3.miesto: Tomáš Podubinský – 8. A

  Náhradníčka: Monika Birošová – 7. B

  Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na dekanátnom kole v Bardejove.

 • Ypsilon

  YPSILON – slovina je hra – súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale taktiež zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.  

  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 11 žiakov.  Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že „slovina“  je hra.

  Každý súťažiaci dostal diplom. Žiaci, ktorí získali viac ako 80% bodov, boli odmenení aj zlatými medailami. Aj keď sme neboli vylosovaní a nezískali sme vecné ceny, tešíme sa z našich dvoch prváčok  -  Alexandry Juskovej a Lilien Zuzany Simkovej, ktoré získali najvyšší počet bodov – 100%. Všetkým odmeneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že slovenčina bude pre nich naozaj hrou.

  Percentuálna úspešnosť

  Alexandra Jusková, 1.A .........100%

  Lilien Zuzana Simková, 1.B ....100%

  Radoslav Tóth, 2.A ..................97%

  Katarína Randárová, 3. A........95%

  Slavomír Bezeg, 3.B ................82%.

  Eliška Hviščová, 4.A ...............97%

  Frederika Illéšová, 5.A ............81%

  Vanesa Jendroľová, 5.B .........84%

  Sára Antoliková, 6.A ...............60%

  Tamara Rajničová, 7.A ............85%

  Monika Birošová, 7.B ..............95%

   

 • Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Kurime

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania.

  Základná škola v Kurime sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Kurime a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 139 108,50 €.

  Kód projektu: 312011G985

  Začiatok realizácie projektu: 1/2018

  Koniec realizácie projektu: 12/2020

  Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

  Realizácia projektu bude spočívať najmä v realizácii 3 hlavných projektových aktivít:

  1. Podpora integrovania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do hlavného vzdelávacieho prúdu činnosťou pedagogických asistentov (V rámci tejto aktivity sú v Základnej škole zamestnaní 3 pedagogickí asistenti na dobu 3 rokov.)
  2. Vytváranie podmienok pre spoločné vzdelávanie všetkých žiakov činnosťou špeciálneho pedagóga (V rámci tejto aktivity je v Základnej škole zamestnaný 1 špeciálny pedagóg na dobu 3 rokov.)
  3. Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov činnosťou školského psychológa. (V rámci tejto aktivity bude v Základnej škole zamestnaný 1 školský psychológ na 1/2 úväzok počas obdobia 3 rokov)

  Pôsobenie pedagogických asistentov prispeje k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, nakoľko tieto aktivity budú nasmerované najmä na začlenených žiakov so ŠVVP a žiakov zo SZP.

  Pôsobenie špeciálneho pedagóga napomôže vytvoriť vhodné podmienky pre spoločné vzdelávanie majority a žiakov so ŠVVP s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK.

  Pôsobenie školského psychológa prispeje k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov pochádzajúcich z MRK

  Pôsobenie navrhovaných členov inkluzívneho tímu a pedagogických asistentov urobí z procesu začleňovania a inklúzie žiakov so ŠVVP a žiakov zo SZP zmysluplný proces, ktorého výsledkom bude jednak vyšší počet začlenených žiakov, ale najmä zlepšenie výsledkov a kompetencií všetkých žiakov školy.

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 • Karneval 2018

  Karneval ja krásna chvíľa,
  muzika tam vyhráva.
  Z dievčatka sa stane víla,
  motýľ, hviezda, púpava.

  Krásna vec sú karnevaly,
  búcha sa tam na bubon
  a z chlapcov sa stanú králi,
  spiderman a veľký slon.

  No karneval namôjdušu,
  bol by nanič bez šaša.
  Jaší sa tam šašo Mašo, Jašo,
  až sa všetci pošašia.

  Na motívy veršov sa na Základnej škole v Kurime konal 1.februára 2018 Karneval. Všetci sme sa stretli, v jedálni školy,  šašo Huncút, Mašo a Jašo, aj princezná, víla, spiderman a veľký slon. Jašili sme sa celé predpoludnie, súťažili, tancovali a nakoniec sme sa odmenili sladkosťami, hračkami, hlavolamami a odchádzali domov s veselými zážitkami so šašami a príjemné unavení zo súťaží a tanca.                                

                                                                                    Mgr. Lucia Repiská

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria