Navigácia

 • EUROSÚŤAŽ S DATAKABINETOM

  Naša škola sa zapojila do súťaže, ktorá pomáhala rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. Súťažili triedy 4.A,6.A, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A. Žiaci vypĺňali pracovné listy, riešili zaujímavé úlohy s praktického života, počítali s eurami. Súťažilo sa o hlavnú cenu – príspevok do triedneho fondu. Aj keď  sa nám hlavnú cenu nepodarilo vyhrať, potešili sme sa milému prekvapeniu z vydavateľstva Publicom. Ďakovné listy, tvorivý kufrík  a hlavolamy potešili nielen žiakov, ale aj všetkých učiteľov matematiky.

 • Čitateľský oriešok 4

  Do štvrtého ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, sa zapojili aj naši žiaci 3. a 4.ročníka. Ich úlohou bolo prečítať dva príbehy, prelúskať sa otázkami súvisiacimi s textom a v jednom obrázku oba prečítané príbehy prepojiť. Porota spomedzi takmer 29 000 kresieb zo 753 základných škôl vybrala 999 najlepších prác, ktoré sa na internete uchádzali o hlasy verejnosti. Veľkým úspechom bolo, že medzi nimi boli hneď štyri výtvarné práce našich žiakov - A.J.Sorokovej z 3.B, L. Paľuríkovej, N. Sosňákovej a P.Passiu zo 4.A. Patrik Passia vďaka hlasovaniu verejnosti získal 3.miesto a 19.apríla sa zúčastnil slávnostného vyhodnotenia v Zichyho paláci v Bratislave. Zážitok z čítania, hodnotné ceny, návšteva hlavného mesta, stretnutie so známymi osobnosťami nech sú pre mladších spolužiakov motiváciou pre zapojenie sa do ďalších ročníkov tejto súťaže.

 • Naj-zberačka tetrapakov

  Naša žiačka Tamara Rajničová zo 7.A sa ešte počas minulého školského roka zúčastnila v rámci projektu „Recykluj a vyhraj“ ako naj-zberačka tetrapakov SABI zájazdu Projektu Integrácia Giro´d Italia za Marekom Hamšíkom. Zájazd naprieč Talianskom bol veľmi zaujímavý. Naši školskí turisti boli v nádhernom Ríme, v európskom centre umenia vo Florencii, videli najznámejšie pamiatky a kostoly Neapola, boli na zápase neapolských futbalistov, užili si niekoľko dní pri mori a vyvrcholením celého zájazdu bolo osobné stretnutie s fenomenálnym slovenským futbalovým reprezentantom a kapitánom SSC Neapol Marekom Hamšíkom. Tamarke prajeme ďalšie úspechy, či už v tomto projekte alebo aj v iných.

 • Hviezdoslavov Kubín 2018

  Dňa 12.3.2018 a 13.3.2018 sa na našej škole uskutočnili školské kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa do mnohí žiaci a odznelo na nich mnoho pekných ukážok. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Výsledky za  jednotlivé kategórie sú nasledovné:

  I. kategória (2. – 4. roč.):
  POÉZIA: 1. miesto – Elizabet Anna Simková (3.B)
                 2. miesto – Alexandra Jendroľová (3.A)
                 3. miesto – Olívia Pyržová (2.A)
  PRÓZA: 1. miesto – Katarína Randárová (3.A)
                2. miesto – Eliška Hviščová (4.A)
                3. miesto – Natália Vavreková (2.A)
              
  II. kategória (5. – 6. roč.):
  POÉZIA: 1. miesto – Anna Ema Soroková (6.A)
                 2. miesto – Tímea Ratvajová (5.B)
                 3. miesto – Radka Rajničová (5.A)

                   Cena poroty – Kristína Stavarová (5.B)

  PRÓZA:  1. miesto – Rebeka Pyržová (5.B)
                   2. miesto – Daniela Jusková (6.A)
                   3. miesto – Frederika Illéšová (5.A)
                   Cena poroty –  Joachim Urda (6.A)   

  III. kategória (7. – 9. roč.):
  POÉZIA: 2. miesto – Monika Birošová (7.B)

                3. miesto – Viktória Gmitterová (7.B)

  PRÓZA:  1. miesto – Samuel Švec (7.B)
                 2. miesto – Natália Pribulová (8.A)

  Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu na okresnom kole v Bardejove. Všetkým súťažiacim ďakujeme a oceneným blahoželáme!

 • Biblická olympiáda

  V utorok  16. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 12 žiakov  6. – 9. ročníka. V tomto školskom roku boli predmetom súťaže vybrané knihy Svätého písma: Gn 12 – 50 a Evanjelium podľa Matúša.

  Do okresného kola postúpili:

  1.miesto: Nátália Pribulová – 8. A

  2.miesto: Alena Paľová – 9. B

  3.miesto: Tomáš Podubinský – 8. A

  Náhradníčka: Monika Birošová – 7. B

  Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na dekanátnom kole v Bardejove.

 • Ypsilon

  YPSILON – slovina je hra – súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale taktiež zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.  

  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 11 žiakov.  Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že „slovina“  je hra.

  Každý súťažiaci dostal diplom. Žiaci, ktorí získali viac ako 80% bodov, boli odmenení aj zlatými medailami. Aj keď sme neboli vylosovaní a nezískali sme vecné ceny, tešíme sa z našich dvoch prváčok  -  Alexandry Juskovej a Lilien Zuzany Simkovej, ktoré získali najvyšší počet bodov – 100%. Všetkým odmeneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že slovenčina bude pre nich naozaj hrou.

  Percentuálna úspešnosť

  Alexandra Jusková, 1.A .........100%

  Lilien Zuzana Simková, 1.B ....100%

  Radoslav Tóth, 2.A ..................97%

  Katarína Randárová, 3. A........95%

  Slavomír Bezeg, 3.B ................82%.

  Eliška Hviščová, 4.A ...............97%

  Frederika Illéšová, 5.A ............81%

  Vanesa Jendroľová, 5.B .........84%

  Sára Antoliková, 6.A ...............60%

  Tamara Rajničová, 7.A ............85%

  Monika Birošová, 7.B ..............95%

   

 • Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Kurime

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania.

  Základná škola v Kurime sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole v Kurime a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 139 108,50 €.

  Kód projektu: 312011G985

  Začiatok realizácie projektu: 1/2018

  Koniec realizácie projektu: 12/2020

  Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

  Realizácia projektu bude spočívať najmä v realizácii 3 hlavných projektových aktivít:

  1. Podpora integrovania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do hlavného vzdelávacieho prúdu činnosťou pedagogických asistentov (V rámci tejto aktivity sú v Základnej škole zamestnaní 3 pedagogickí asistenti na dobu 3 rokov.)
  2. Vytváranie podmienok pre spoločné vzdelávanie všetkých žiakov činnosťou špeciálneho pedagóga (V rámci tejto aktivity je v Základnej škole zamestnaný 1 špeciálny pedagóg na dobu 3 rokov.)
  3. Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov činnosťou školského psychológa. (V rámci tejto aktivity bude v Základnej škole zamestnaný 1 školský psychológ na 1/2 úväzok počas obdobia 3 rokov)

  Pôsobenie pedagogických asistentov prispeje k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, nakoľko tieto aktivity budú nasmerované najmä na začlenených žiakov so ŠVVP a žiakov zo SZP.

  Pôsobenie špeciálneho pedagóga napomôže vytvoriť vhodné podmienky pre spoločné vzdelávanie majority a žiakov so ŠVVP s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK.

  Pôsobenie školského psychológa prispeje k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov pochádzajúcich z MRK

  Pôsobenie navrhovaných členov inkluzívneho tímu a pedagogických asistentov urobí z procesu začleňovania a inklúzie žiakov so ŠVVP a žiakov zo SZP zmysluplný proces, ktorého výsledkom bude jednak vyšší počet začlenených žiakov, ale najmä zlepšenie výsledkov a kompetencií všetkých žiakov školy.

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 • Karneval 2018

  Karneval ja krásna chvíľa,
  muzika tam vyhráva.
  Z dievčatka sa stane víla,
  motýľ, hviezda, púpava.

  Krásna vec sú karnevaly,
  búcha sa tam na bubon
  a z chlapcov sa stanú králi,
  spiderman a veľký slon.

  No karneval namôjdušu,
  bol by nanič bez šaša.
  Jaší sa tam šašo Mašo, Jašo,
  až sa všetci pošašia.

  Na motívy veršov sa na Základnej škole v Kurime konal 1.februára 2018 Karneval. Všetci sme sa stretli, v jedálni školy,  šašo Huncút, Mašo a Jašo, aj princezná, víla, spiderman a veľký slon. Jašili sme sa celé predpoludnie, súťažili, tancovali a nakoniec sme sa odmenili sladkosťami, hračkami, hlavolamami a odchádzali domov s veselými zážitkami so šašami a príjemné unavení zo súťaží a tanca.                                

                                                                                    Mgr. Lucia Repiská

 • Šaliansky Maťko

  Súťaž Šaliansky Maťko je obľúbenou recitačnou súťažou na našej škole už niekoľko rokov. Ide o celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Aj tento školský rok sa do nej zapojilo množstvo našich žiakov. Dňa 20.12.2017 a 12.01.2018 sa uskutočnili školské kolá tejto súťaže. Výsledky za jednotlivé kategórie sú nasledujúce:

  I. kategória: 1. miesto – Elizabet Anna Simková, 3.B
                      2. miesto – Katarína Randárová, 3.A
                      3. miesto – Kamila Bosáková, 2.A  
                      Cena poroty – Alžbeta Jasmin Soroková, 3.B

  II. kategória: 1. miesto – Deborah Urdová, 4.A
                       2. miesto – Natália Sosňáková, 4.A
                       3. miesto – Bibiana Bolišingová, 5.A
                                          
  III. kategória: 1. miesto – Bibiána Vagaská, 7.A
                       2. miesto – Anna Ema Soroková, 6.A
                       3. miesto – Daniela Jusková, 6.A
                       Cena poroty – Kristina Helena Simková, 7.A

  Víťazi jednotlivých kategórií nás dňa 18.01.2018 reprezentovali na obvodnom kole v Bardejove. Tam nám veľkú radosť spravila žiačka Elizabet Anna Simková z 3.B, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

  Želáme si, aby každým rokom pribúdalo množstvo šikovných a nádejných mladých súťažiacich.

 • Vianoce vo svete

  Vianočné sviatky oslavujú ľudia takmer na celom svete. Každá krajina má však iné zvyky. Priblížiť prežívanie Vianoc vo svete pomocou slova, hudby, tanca, spevu bolo cieľom tohtoročnej Vianočnej akadémie. Predstavilo sa na nej okolo 130 žiakov našej školy a dokázali, že sú šikovní herci, tanečníci a speváci.

 • Vianočná akadémia 2017

 • Všetkovedko 2017

  30. 11. 2017 sa na Základnej škole v Kurime konala súťaž Všetkovedko. Súťaž, keď máš zobrať rozum do hrsti a dokázať všetkým a najmä sebe aký si múdry, šikovný a pohotový.  Zúčastnilo sa jej 21 žiakov, zo šiestich tried, druhého až piateho ročníka.

  Výsledky súťaže budú zverejnené 21. 12. 2017 na www.všetkovedko.sk

 • Hello! How are you today?

  Naši prváci dňa 16.11.2017 zažili netradičnú hodinu angličtiny. Žiakov 1.B so svojimi rodičmi navštívila takmer 5-ročná Alexandra, ktorá býva v meste Andover v Anglicku. Alex rozpráva „pravou“ angličtinou, a tak žiaci mohli na vlastné uši zažiť jazyk, ktorý sa tento rok začali učiť. Hravými aktivitami sme sa učili čísla, farby aj zvieratá. Deti zistili, že v anglickom a slovenskom jazyku sa zvuky zvierat líšia, napr. kým ovca v Kurime robí bééé, tá anglická robí bááá bááá. Alebo, naša žaba kváááka, no žaby v Anglicku robia ribbit ribbit. Takéto oživenie hodiny sa deťom páčilo a stretnutie s Alex ich motivovalo do učenia sa cudzích jazykov.

 • Vystúpenie pre starých rodičov

  „Babka, dedko pre mňa spravia všetko, na čo si len pomyslím, pre nich nikdy nie som zlým.
  Preto, Pane, v ochrane ich maj, vždy im pri práci pomáhaj.“

  Každoročne na našej škole nezabúdame na starých rodičov a v októbri ich pozývame k nám do školy. Tento rok sme si pre nich v jednotlivých triedach pripravili krátky  program spojený s malým občerstvením. Starí rodičia sa potešili zo svojich vnúčat, porozprávali sa a na chvíľu zabudli na všetky starosti. Starí rodičia, ďakujeme, že Vás máme!

 • Vedomostná súťaž O pohár riaditeľa školy

  Na posledné dni školského roka sa tešia všetci. Sú to chvíle, keď sa už v škole  neučí a neznámkuje. Na našej škole preverujeme vedomosti aj inak. Vo vedomostnej súťaži si žiaci overia svoje vedomosti v troch kategóriách – najlepší čitateľ, najlepší pisateľ, najlepší počtár. Z rúk riaditeľa školy si prevezmú víťazné poháre a medaily.
  Tento rok sa z víťazstva tešili títo žiaci:
  Najlepší čitateľ: R. Tóth (1.A), D. Priputen (2.B),  E. Hviščová (3.A),F. Illéšová (4.B)
  Najlepší pisateľ: T. Liptáková ( 1.A),K. Randárová(2.A), F.Stano (3.A),R. Pyržová (4.A)
  Najlepší počtár: F. Uhrin (1.A), E. Pisarik (2.A), V. Iličková (3.A), M. Daňková (4.A)
  Blahoželáme!

 • Noc v škole

  V piatok 9.6.2017 nadišla dlho očakávaná chvíľa, keď žiaci 1. stupňa mohli prespať v škole. Na začiatku si mohli zmerať sily v rôznych súťažiach. Pribíjali klince, triafali kameňmi do vedier, skákali vo vreci a celé triedy súťažili v preťahovaní lanom. Večer pokračoval diskotékou a vyvrcholil hľadaním pokladu. Ráno si zbalili svoje veci a v sprievode rodičov sa vrátili domov.

 • Dentalalarm

  V máji a v júni 13 žiakov 3.A triedy absolvovalo školenie správneho čistenia zúbkov pod názvom Dentalalarm. Toto školenie pozostávalo zo štyroch prednášok na témy Hygiena, Anatómia, Patogenita a Výživa. Žiaci si prakticky vyskúšali správne čistenie zubov, používať zubnú niť a medzizubnú kefku. Po skončení tohto kurzu dostali pamätné certifikáty.

 • Budúcnosť sveta

  Žiaci z celého Slovenska prihlásili do súťaže 850 výtvarných prác. Slovenskí školáci kreslili mestá budúcnosti, digitálne technológie, vesmír, kozmonautiku, ale aj komunikáciu ľudí a robotov, fantastickú architektúru, recykláciu odpadu a ochranu životného prostredia. Dielo nášho žiaka Patrika Passiu z III.A s názvom Schody na Mesiac síce nezískalo žiadne ocenenie, no bolo zaradené medzi 30 prác, ktoré budú súčasťou výstavy inštalovanej v  kaštieli v Spišskom Hrušove a neskôr v knižnici v Piešťanoch. Ďakujeme za reprezentáciu školy

 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  Do ôsmeho ročníka súťaže, ktorá povzbudzuje žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu prispel výtvarným dielom aj náš žiak Patrik Passia z III.A. Svojou prácou sa rozhodol stvárniť Svätopluka. Netradičná výtvarná technika a námet zaujali porotcov a udelili mu čestné uznanie. V silnej konkurencii kvalitných prác je to veľký úspech. Blahoželáme!
 • Cesty za poznaním minulosti 2017

  Cesty za poznaním minulosti je 9. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia SNP a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Do výtvarnej časti tejto súťaže sa zapojilo viac ako 900 detí, medzi nimi aj náš žiak Patrik Passia z III.A. Svojím priestorovým dielom oslovil porotu a získal ocenenie, ktoré si bol prevziať v Banskej Bystrici. K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria