Navigácia

 • Naša škola vyhrala defibrilátor

  Nič v živote nemá väčšiu hodnotu ako ľudský  život. Prísť však s dobrou  myšlienkou oceniť školy a zároveň pomáhať zachraňovať životy pomocou automatického externého defibrilátora (AED ) sa podarilo neziskovej organizácii Falck a nadácii Allianz s projektom Záchrana som ja.

  Druhý ročník súťaže bol úspešný aj pre našu ZŠ v Kurime. Žiaci 1.B a 2.A  pod vedením triednych učiteliek  Mgr. M. Tomkovej a Mgr. S. Poljakovej zaslali krásne publikácie s príbehmi, ktoré boli zamerané na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Z takmer 400 prác porota vybrala 50 ocenených a tešíme sa, že sme medzi najlepšími.

  Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 14.11.2018 za prítomnosti  záchranárov, starostu obce J. Bartoša a riaditeľa školy Mgr. V. Urdu .Víťazné triedy dostali diplomy a škola získala AED, ktorý bude veľkou pomocou pri záchrane života pre celú obec Kurima. Žiaci prvého stupňa sa mohli tešiť aj zo zážitkového vyučovania. Záchranári si pre nich pripravili praktické ukážky prvej pomoci. Obrovským zážitkom bola ukážka simulovaného zásahu záchranárov a reálna sanitka, ktorú si mohli detailne pozrieť aj zvnútra. Peknou spomienkou  na tento deň boli pre deti i fotografie s maskotom projektu. Pedagógovia si zas popoludní doplnili svoje vedomosti v kurze prvej pomoci. Vďaka všetkým organizátorom za peknú myšlienku.

 • Stretnutie so starými rodičmi

  Október je Mesiacom úcty k starším. Aj na našej škole sme si tento mesiac pripomenuli besiedkami, ktoré sa konali vo všetkých triedach prvého stupňa. Úctu k našim starkým žiaci prejavili rôzne.  Niektorí spievali ľudové piesne, hovorili básničky, počúvali zážitky starých rodičov. Vypočuli si  ich trampoty so školou, ukázali im zošity, fotografie a rozpovedali svoje spomienky na školu. Potom  sa so starkými aj zahrali a ukázali  im, akí sú šikovní. Zažili sme vydarené úsmevné popoludnia, naplnené humorom, pohodou a teplom duše starého človeka.

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ základnej školy v Kurime oznamuje, že dňa 29.októbra 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy.

  Mgr. Vincent Urda, riaditeľ školy
   

 • Záchrana som ja

     To je názov projektu, ktorý už druhý rok organizuje Falck n. o. a Nadácia Allianz. Zaslaním ilustrovaného príbehu zameraného na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách  sa trieda zapája do súťaže o hodnotné ceny.
     Za našu školu sme zaslali dve publikácie, ktoré vytvorili žiaci 1.B a 2.A triedy. Žiaci prejavili nielen výtvarné nadanie, kreativitu, ale preukázali aj svoje vedomosti z oblasti záchrany života  a bezpečnosti  na cestách a vytvorili krásne mini knihy.
     Tešíme sa, že sa nachádzajú na zozname ocenených.  Vďaka nim naša škola získava automatický externý  defibrilátor , praktické ukážky prvej pomoci pre  celý prvý stupeň a kurz prvej pomoci pre pedagógov. Slávnostné odovzdávanie cien nás čaká 14.11.2018.

 • Testovanie pohybovej výkonnosti prvákov

  V piatok 19.októbra sme sa zapojili do celoslovenského testovania pohybovej výkonnosti prvákov. Cieľom testovania bolo zistiť úroveň fyziologických vlastností žiakov, konkrétne v sile, vytrvalosti, výbušnosti dolných končatín, rýchlosti so zmenou smeru a koordinačných schopností jednotlivca. Na základe meraní sa vyhodnotia predispozície jedinca k určitému druhu športu v budúcnosti.

  Okrem somatických meraní test pozostával z batérie deviatich činností, ktoré absolvovalo 21 prvákov. Testovaniu sme venovali celé dopoludnie a jeho výsledky boli oficiálne odoslané do celoslovenskej databázy. Celé podujatie malo hladký priebeh, najmä vďaka precíznej príprave stanovišť a zodpovednému prístupu učiteľov prvého stupňa. Výborne sa uplatnili aj naši ôsmaci ako figuranti a asistenti na jednotlivých stanovištiach. Otestovaná vzorka absolvuje test ešte raz o tri roky v rovnakom čase vo štvrtom ročníku. V budúcom školskom roku absolvujú rovnaké testovanie budúci prváci.

 • Duševné zdravie

  Svetový deň duševného zdravia prebieha 10.októbra každý rok, jeho cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Žiaci našej školy prišli v stredu 10. 10. 2018 v modrom oblečení ako  symbol duševného zdravia.

 • Biela pastelka

  Žiačky 9. ročníka sa zapojili ako dobrovoľníci do celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka, ktorá sa uskutočnila dňa 21. septembra 2018 (piatok).
  Biela  pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Ďakujeme všetkým za podporu.  Vyzbieralo sa : 135,70

 • Inkluzívny tím v škole

 • Spomienky...

  Hodnota človeka nie je v tom, čo spraví pre seba, ale pre iných.

  Výstižnosť a pravdivosť týchto slov napísaných na perníčku – spomienke na stretnutie bývalých učiteľov Základnej školy v Kurime, sa potvrdili aj mne, bývalej žiačke a teraz už učiteľke základnej školy, účastníčke stretnutia. 

  Sila týchto slov sa niesla celým stretnutím. Spomienky – stretnutie učiteľov,  pripravil  riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a Mgr. Eva Kučová,  PhDr. Jozef Gefert,  Mgr. Marta Mihoková, ktorým patrí úprimné poďakovanie za prípravu výnimočného podujatia, na ktorom sa stretli generácie učiteľov.

  Účastníkov privítal riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Monika Skošníková kvetom a spomínaným perníčkom. Každý z učiteľov sa zapísal do kroniky školy. Bývalí učitelia pôsobiaci v Kurime sa s nadšením vítali,  objímali a navzájom sa radovali.

  Stretnutie  otvorila tretiačka Elizabeth básňou a pesničkou. Riaditeľ školy vo svojom prejave vyjadril uznanie, že je šťastím, keď deväť (asi najkrajších) rokov môžeme stráviť na dobrej škole, s výbornými učiteľmi. Kurimská škola mala na takýchto učiteľov šťastie. Na učiteľov s veľkým srdcom, láskou k žiakom, škole i dedine, ktorá sa im natrvalo zapísala do sŕdc. Zaspomínal aj na učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami a bezpečne doplávali do prístavu Večnosť.

  Bývalých pedagógov pozdravil aj starosta obce Ján Bartoš, ktorý vyjadril vďaku a uznanie svojim bývalým pedagógom za ich obetavú prácu, ktorej ovocie sa prejavilo v množstve odborníkov a významných osobností, ktorí svoje prvé školské roky prežili v škole v Kurime.  Jedným z nich je aj prof. PhDr. Jozef Hvišč, CSc., čestný občan Kurimy, ktorého báseň Spomienky zarecitoval jeho brat Ing. Ján Hvišč. Básňou učiteľov pozdravila aj Anna Randárová, bývalá učiteľka.  

  Milú atmosféru stretnutia spríjemnil aj folklórny súbor Kurimjan pod vedením manželov – Mgr. Marty Mihokovej a Tomáša Mihoka, ktorí počas svojej dlhoročnej učiteľskej  kariéry svojou láskou k folklóru a tradícii ovplyvnili celú generáciu žiakov v Kurime.

  Nejednému z účastníkov stretnutia sa zaleskla slza v očiach pri speve piesní venovaných učiteľom.  Úsmev na tvári a dojatie bolo vidieť v družnom rozhovore medzi  spevákmi z Kurimjanu so svojimi bývalými učiteľkami.

  Základná škola v Kurime nás spojila nielen 14. 6. 2018, v deň stretnutia, spájala generácie učiteľov i žiakov po mnohé roky. Bola druhou rodinou. Radosť v očiach mojich bývalých pedagógov, úprimné slová  a spomienky na roky prežité na kurimskej škole ma napĺňajú hrdosťou, že aj ja som súčasťou tejto učiteľskej rodiny. 

  Mgr. Martina Urdová

 • Matematický klokan

  Základná škola v Kurime bola aj v tomto školskom roku súčasťou veľkej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Súťažilo spolu 67 000 žiakov na 1453 školách. Tridsiati naši žiaci vzorne reprezentovali školu a ich výsledky nám urobili radosť. Školským šampiónom sa stal prvák Patrik Bezeg, ktorý zvládol klokaní test na 93,3%.
  Aj Soni Semhricovej z I.A a Stanislavovi Moravcovi z I.B sa podarilo pokoriť hranicu 90% úspešnosti a zaradiť sa tak na popredné miesta v školskom rebríčku. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Veronika Iličková zo IV.A  a Sára Antoliková zo VI.A, obe s úspešnosťou 86,7%.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným  riešiteľom blahoželáme.

 • Enviro aktivity

  V stredu 27.6.2018 boli naším žiakom odovzdané odmeny za zber papiera, bateriek, drobného elektroodpadu, SABI viečok a SABI tetrapakov.

  Zber papiera bol na našej škole vyhlásený riaditeľom školy od začiatku školského roka do 15. júna 2018. Žiaci sa veľmi snažili. Vďaka za spoluprácu pri zbere patrí aj rodičom, ktorí spolu so svojimi deťmi pretriedili a priviezli papier. Zodpovedný za zber a uskladnenie papiera aj samotný zvoz papiera bol pán školník Mgr. Jozef Sorád, za čo aj jemu patrí veľké poďakovanie.

  Najlepší jednotlivci v zbere papiera: I.stupeň: Passia Patrik 4.A (1227,5kg), Ľuníková Tatiana (732kg), Repiský Matej (568kg); II.stupeň: Birošová Monika 7.B (488,5kg), Rajničová Tamara 7.A (431,5kg), Ľuník Samuel (389kg)

  Najlepšie triedne kolektívy v zbere papiera:

   I.stupeň: 4.A (2512kg), 2.A (1721kg), 1.A (1017kg)

  II.stupeň: 6.A (1650,5kg), 7.B (1032,5kg),7.A(944,5kg)

  Celkové množstvo vyzberaného papiera v školskom roku 2017/2018: 13154 kg

  Z toho I.stupeň: 7087 kg         a  II.stupeň: 6067 kg

  V zbere Sabi tetrapakov bola naša škola umiestnená v kategórii B3 (od 151 žiakov do 350 žiakov) na 14. mieste za 30 000 g tetrapakov a v zbere Sabi viečok naša škola bola umiestnená v kategórii A3 (od 151žiakov do 350 žiakov) na 23.mieste za 10700 g viečok.  Tetrapaky aj viečka boli od školy vykúpené. Získaná suma 41,76 € bola použitá na zakúpenie cien pre naj zberačov. Najaktívnejšími zberačmi Sabi viečok boli : Groško Daniel 3.B (2319g), Andrejovská Soňa 2.A (495,5g) a Skoncová Mária 7.A (198g).

  Najaktívnejšími zberačmi Sabi tetrapakov boli Patrik Passia 4.A (12500g), Tamara Rajničová 7.A (10500g) a kolektív 7.A (približne 8000g)

  Žiaci sa zúčastňovali aj aktuálnych úloh v rámci projektu Recyklohry, za ktoré získali 650 bodov. Boli odoslané fotografie novoročných pohľadníc s ekologickou témou, na konci roka žiaci z 1.B vyriešili hlavolamy, ktorých výsledky sme tiež zaslali.

  Drobný elektroodpad a batérie bol z našej školy vyvezený 1 krát. Spolu máme v projekte recyklohry momentálne 1013 bodov, ktoré by sme chceli v budúcom roku navýšiť a kúpiť za ne ceny pre najaktívnejších žiakov-zberačov.

   

 • Vedomostná súťaž O pohár RŠ

  Opäť prišla chvíľa, keď sa školský rok končí a my súťažíme o najlepších, aby sme získali poháre a medaily od pána riaditeľa. Po slávnostnom privítaní odchádzame do tried, kde nás čaká vedomostný kvíz a my získavame  sladkosti za správne odpovede. Potom už súťažíme vo svojich kategóriách o najlepších čitateľov, pisateľov a počtárov. No a máme víťazov!

  Najlepší čitatelia: S.Žatkovičová, M.Grega, A. Jendroľová, S. Kočiščák
  Najlepší pisatelia: S. Semhricová, M.Martičeková, K.Randárová
  Najlepší počtári: A.Jusková, A.Horvát, D.Groško, V. Iličková

  Blahoželáme!

 • Noc v škole

  Už sa to stáva pomaly tradíciou, že žiaci našej školy môžu stráviť príjemné chvíle v škole nielen v dopoludňajších hodinách, ale môžu v nej aj spať. V tomto školskom roku to bolo v piatok 15.6. a zúčastnilo sa tejto Noci v škole 72 žiakov 1. stupňa. Na úvod si zahrali futbal a vybíjanú, vyrobili darček pre oteckov, zašantili si na pyžamovej párty a nakoniec pomocou indícii hľadali sladký poklad.

 • Požiar v domácnosti – 1.miesto

  Územné kolo výtvarnej súťaže „Požiar v domácnosti“ má svojho víťaza. Vo svojej kategórii získal 1.miesto Patrik Passia zo 4.A. Jeho maľba bude reprezentovať náš okres v celoslovenskej súťaži v Bratislave. Budeme držať palce a netrpezlivo očakávať septembrové vyhodnotenie. K úspechu blahoželáme a ďakujeme za ďalšie zviditeľnenie našej školy.

 • Prvé miesto v celoslovenskej súťaži je naše!

  V tomto školskom roku vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra už tretí ročník celoslovenskej súťaže Budúcnosť sveta. Úlohou žiakov bolo výtvarne stvárniť svoje predstavy o tom, ako bude vyzerať v budúcnosti životné prostredie. Našu školu reprezentovalo v súťaži 15 diel, ktorých autormi boli Laura Paľuríková, Natália Sosňáková, Eliška Hviščová, Samuel Kočiščák, Šimon Vojčík , Patrik Passia zo 4.A, Alžbeta Jasmin Soroková, Slavomír Bezeg , Elizabet Anna Simková z 3.B, Radka Rajničová z 5.A, Julia Goliašová zo 7.A.

  Maľba našej štvrtáčky Laury Paľuríkovej oslovila porotu natoľko, že jej spomedzi takmer 500 diel udelila neuveriteľné prvé miesto! Laura tak získala hodnotné vecné ceny a pre seba a  ďalších 45 spolužiakov bezplatný výlet do Mochoviec spojený s exkurziou v Energolande.  Okrem tohto úžasného zážitku bola celá Laurina trieda odmenená časopismi a samolepkami od SIEA, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

  O kvalite prác našich žiakov svedčí aj ďakovný list od organizátora a skutočnosť, že na výstave najlepších prác, kde SIEA vybrala 30 najpútavejších diel , budú meno našej školy niesť až 4 z nich. Maľba Patrika Passiu, Julie Goliašovej a  dve diela Laury Paľuríkovej budú v jeseni vystavované na podujatiach Týždeň vedy a techniky a Noc výskumníkov v Bratislave.

  Autorom prác srdečne blahoželáme a ďakujeme. Vďaka nim meno našej malej dedinskej školy zažiarilo na Slovensku.

  Mgr. Miroslava Passiová

 • Škola v prírode Tatranská Štrba 21.5. - 25.5.2018

  V pondelok 21.5.2018 bol deň, keď sa zišli na školskom dvore naši žiaci z 3.A, 3.B a jeden žiak zo 4.A, aby sa vydali autobusom na cestu do Vysokých Tatier do školy v prírode. Spolu s nami cestovali aj žiaci zo ZŠ s MŠ Modrá nad Cirochou. Školu v prírode sme organizovali v spolupráci s OZ WANAKA z Prešova.

  Žiaci boli plní očakávaní, aké to bude počas celého týždňa v Tatranskej Štrbe v Hoteli Rysy - mieste nášho pobytu. Po príchode a ubytovaní sa v hoteli sme po obede absolvovali prvý deň plaveckého výcviku v neďalekom Hoteli Sipox, kde nás aj ďalšie dni vozil vlastný autobus. Každý deň sme absolvovali aj zaujímavý výlet spojený s turistikou a výučbou vlastivedy a prírodovedy priamo v prírode. Spoznali sme Štrbské pleso, väčšina videla Jamské pleso a najstatočnejší aj Hrebienok. Vo štvrtok bola rozlúčka so školou v prírode najprv vonku pri ohnisku a opekačke. Večer sme sa tešili na diskotéku so súťažami, pri ktorých sa ešte viac utužovali kamarátstva medzi deťmi. V piatok po vyhodnotení pobytu dostali všetci žiaci diplomy, pochvalné listy a malý darček za absolvovanie školy v prírode. Pred cestou domov sme navštívili Važeckú jaskyňu, ktorá nás prekvapila krásnou kvapľovou výzdobou a nálezmi kostí jaskynných medveďov. Po 16. hodine sme boli v Kurime, kde už netrpezlivo čakali rodičia na svoje deti - na radosť všetkých živé a zdravé.

  Škola v prírode mnohých naučila, že keď sa chce, všetko sa dá zvládnuť.

 • Deň matiek

  Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

  Dňa  6.5.2018  o 15: 30 hod. sa v kine v Kurime konal slávnostný program pri príležitosti osláv tohto sviatku.

  Žiaci 1.A, 1.B pod vedením triednych učiteliek ( Mgr. Poljakovej, Mgr. Daňkovej)  zaspievali mamičkám  piesne, recitovali básničky a darovali  mamičke kytičku kvetov. Veľký úspech mala aj scénka o mamičke. Žiačky ZUŠ tento program spestrili tancami pod vedením uč. Fontínovej.

 • Mladší žiaci v minifutbale bronzoví

  Na májových majstrovstvách okresu v minifutbale v Bardejove v areáli FK Partizán Bardejov sa na umelom trávniku predstavili až tri naše výbery nádejných futbalistov. Najviac zažiarili naši mladší žiaci 5. -7. ročníka, ktorí vyhrali svoju základnú skupinu,ale v najdôležitejšom semifinálovom stretnutí podľahli ZŠ Kružlov, nad ktorou zvíťazili v skupinovej fáze. V zápase o tretie miesto ale dokázali rozdrviť ZŠ Raslavice 6-0 a zaslúžene získali pekný bronz. Najmladší žiaci prvého stupňa sa predstavili na silno obsadenom turnaji MCDonald´s Cup 2018 a v skupine skončili na druhej priečke, ktorá im však nezabezpečila postup do hry o medaily. Ani naši najstarší futbalisti nepostúpili a v skupinovej fáze získali len bod po nerozhodnom výsledku so ZŠ Zborov.

  Pochvala za vzornú reprezentáciu školy preto patrí len našim bronzovým mladším žiakom: Marek Krištof (5.A), Jakub Lipták, Stanislav Basa a Viktor Fabian (6.A), Maroš Pyrž (7.A), David Hudaček, Samuel Švec a Martin Knapčík (7.B)

 • Mladý záchranár 2018

  Naši siedmaci sa 10. mája predstavili na druhom ročníku súťaže Mladý záchranár na štadióne FK Partizán Bardejov. Náš 5 – členný team prezentoval svoje vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotnej prípravy, topografie, streľby zo vzduchovky, brannej a požiarnej pripravenosti. V porovnaní s minulým ročníkom sme si výrazne polepšili o 8 priečok a skončili na 11.mieste. Naše družstvo tvorili Tamara Rajničová, Júlia Goliašová, Timea Jurčová (7.A) a Samuel Švec a Martin Knapčík (7.B). Celý team reprezentoval školu veľmi dobre, a preto s ich účasťou rátame aj v budúcom ročníku.

 • Zápis do 1. ročníka

  Obrovský papierový šašo, školská brána, panely s číslami a písmenami, šašo Jašo a jeho asistenti  vytvárali príjemnú atmosféru a dobrú klímu pre všetkých zúčastnených na zápise žiakov MŠ do 1. ročníka v ZŠ v Kurime.
  Tohto roku sa zápis konal 10. apríla. Budúci prváci prichádzali do školskej jedálne v  doprovode svojich rodičov. Prítomných na pôde školy srdečne privítal riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a pani zástupkyňa Mgr. Monika Skošníková,  podala informácie  o priebehu zápisu.
  Šašo Jašo, Mašo a Huncút priedviedli svoje akrobatické kúsky a doviedli detičky, ktoré opustili oteckov a mamičky, k stolu, aby plnili pripravené úlohy. Rodičia za ten čas vyplnili potrebné dokumenty. Pre  deti sa začal „kolotoč“ plný úloh a prekvapení – hra s obrázkami, číslicami, preukázanie telesnej zdatnosti, zručností a schopností pri práci s pracovným listom aj počítačom. Počiatočná tréma a strach opadli. Deti pripravené úlohy zvládli. S úsmevom na tvári a pokojom v detskej dušičke čakali na príchod tých, ktorí mali dať slávnostnú bodku za touto peknou akciou.Vyvrcholením celej akcie bolo odovzdávanie pamätných listov a vecných darčekov od firmy LEGO.   Deťúrence odchádzali zo školy s úsmevom a pocitom, že urobili prvý krôčik na ceste za celoživotným vzdelávaním.  Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám 1. - 4. ročníka, ktoré sa na príprave a priebehu tejto akcie zodpovedne podieľali.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria