Navigácia

 • Vianočná besiedka 2018

  Dňa 21. 12. 2018 sa na našej škole konala Vianočná besiedka. Tentokrát opäť po rokoch v priestoroch školskej telocvične. V hľadisku boli prítomní pán riaditeľ, pani zástupkyňa, žiaci a učitelia. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani pán starosta, duchovní otcovia, predsedníčka Rodičovskej rady, rodičia a starí rodičia. Krátko pred začatím programu sa telocvičňa zmenila na zasneženú vianočnú krajinu, v ktorej sa mohla rozprúdiť pravá predvianočná atmosféra. Žiaci jednotlivých tried a ročníkov našej školy si pre prítomných pripravili nádielku tých najkrajších vystúpení pod vedením svojich triednych učiteľov a učiteľov ZUŠ Michala Vileca. Zúčastnených už od začiatku programu príjemne nalaďovali vianočné piesne, koledy a vinše. Tie sa striedali s interpretáciami vianočných ľudových zvykov v podobe pekných scénok a pásem. Zaujímavá bola žiacka dramatizácia udalostí, ktoré sa udiali v čase Božieho narodenia. Spomínané pásma boli dopĺňané precítenými speváckymi a tanečnými kreáciami v duchu Vianoc. Nechýbala dokonca ani reklama, a to veľmi vtipná a nápaditá, vytvorená na podklade ľudovej tradície. Vystúpenia našich žiakov v závere programu vyvrcholili zaspievaním si najznámejšej vianočnej koledy – Tichá noc, svätá noc. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a ich vyučujúcim za prípravu a realizáciu pekných vystúpení, ktoré nás ešte viac naladili na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Žiaci a učitelia sa tak mohli v spokojnosti odobrať domov na tak dlho očakávané vianočné prázdniny ozdobené sviatkami Ježišovho narodenia.

 • Šaliansky Maťko 2018

  Každý rok pred Vianocami sa na našej škole koná školské kolo recitačnej súťaže slovenských povestí Šaliansky Maťko. Nebolo tomu inak ani tento rok. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V každej kategórii žiaci predviedli pekné umelecké výkony a svojím prednesom potešili prítomných.

  V I. kategórii súťažilo až 13 žiakov. Porota mala preto ťažké rozhodovanie. Víťazmi sa napokon stali druháci.

  1. miesto – Soňa Semhricová (2.A)

  2. miesto – Stanislav Moravec (2.B)

  3. miesto – Alexandra Jusková (2.A)

  Cenu poroty získala Natália Vavreková (3.A)

  Vo vyšších kategóriách sa rozhodlo takto:

  II. kategória : 1. miesto – Laura Paľuríková (5.A)

                       2. miesto – Katarína Randárová (4.A)

                       3. miesto – Natália Sosňáková (5.B)

                        Cena poroty – Deborah Urdová (5.B)

  III. kategória: 1. miesto – Anna Ema Soroková (7.A)

                       2. miesto – Daniela Jusková (7.A)

                       3. miesto – neudelené

  Víťazi jednotlivých kategórií nás dňa 24. 01. 2019 budú reprezentovať na okresnom kole v Bardejove. Želáme im veľa úspechov.

 • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Dňa 3.12.2018 si v Bardejove prevzala ocenenie žiačka Natália Poljaková  zo VII.A triedy za umiestnenie vo výtvarnej súťaži s názvom Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. V kategórii druhého stupňa základných škôl získala krásne prvé miesto. Jej práca bude reprezentovať školu v celoslovenskom kole. Našej výherkyni srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

   

  Mgr. Gabriela Maňková

 • Školské kolo Pytagoriády

  Aj v tomto školskom roku si naši žiaci zmerali sily v matematickej súťaži Pytagoriáda.

  Uspešnými riešiteľmi sa stali:

  Kategória P3: Alex Horvát

  Kategória P4: Dorian Guba

                         Lukáš Martiček

  Kategória P5: Samuel Kočiščák

                         Laura Paľuríková

  Kategória P6: Bibiána Bolišingová

  Kategória P7: Joachim Urda

                         Daniela Jusková

                         Daniela Šoltýsová

                         Sára Antoliková

                         Natália Gdovinová

  Kategória P8: Monika Birošová

                        Jozef Boris Buzek

  Všetkým srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v ďalšom kole súťaže.

 • Úspech vo vedomostnej súťaži Poznaj svoju vlasť

  Slovenská škola počítačovej grafiky s podporou spoločnosti Ševt a.s. pripravila pre žiakov základných škôl vedomostnú súťaž, ktorej cieľom bolo poskladať online puzzle – mapu Slovenska v čo najkratšom čase. Žiaci si tak mohli upevniť poznatky z geografie, rozvíjali svoj postreh, počítačové zručnosti a hlavne trénovali svoju trpezlivosť. Uspieť v konkurencii totiž nebolo vôbec jednoduché. Nespočetné množstvo pokusov a bojovanie o každú sekundu prinieslo našej škole zaslúžený úspech. V prvej kategórii získal 1. miesto Patrik Passia z V.B a v druhej kategórii sa na 2. miesto podarilo prebojovať Martine Pyržovej z VIII.B. Obaja získali hodnotné vecné ceny a pre školu ročné predplatné anglických novín First News. Obom oceneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mgr. Miroslava Passiová

 • Expert geniality show

  Prednedávnom, dňa 29.11.2018, sa na našej škole uskutočnil 12.ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. V deviatackej triede si zasúťažili siedmi piataci, päť šiestakov, dve siedmačky a traja ôsmaci. Začali sme otvorením a úvodným slovom pána riaditeľa Mgr. Vincenta Urdu. Súťaž prebehla počas 2. a 3. vyučovacej hodiny, kedy žiaci mali k dispozícii časový limit 60 minút a vlastné vedomosti aj logický úsudok, ktoré mohli uplatniť vo svoj prospech v dvoch súťažných okruhoch počas písania dvoch testov. Starší žiaci (7., 8. a 9. ročník) si mali možnosť vybrať z okruhov: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Mladší žiaci(5. a 6. ročník) súťažili v okruhoch: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Sme zvedaví na výsledky súťaže aj na to,  ako uspeli naši žiaci v celoslovenskej konkurencii. Predbežné výsledky získame darčekom v deň odchodu na vianočné prázdniny, teda už 21.decembra. Definitívne výsledky budú známe v januári 2019.
   

  Koordinátor súťaže Mgr. Moravcová

 • Všetkovedko

  Vo štvrtok 29.11.2018 sa uskutočnil 10. ročník celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO.
  Vďaka Rodičovskej rade pri ZŠ v Kurime sa tejto súťaže aj v našej škole zúčastnilo 22 žiakov od 2. do 4. ročníka. Popasovali sa s úlohami z rôznych oblastí a hlavne čítali s porozumením.
  Výsledky budú zverejnené 21.12.2018.

 • Naša škola vyhrala defibrilátor

  Nič v živote nemá väčšiu hodnotu ako ľudský  život. Prísť však s dobrou  myšlienkou oceniť školy a zároveň pomáhať zachraňovať životy pomocou automatického externého defibrilátora (AED ) sa podarilo neziskovej organizácii Falck a nadácii Allianz s projektom Záchrana som ja.

  Druhý ročník súťaže bol úspešný aj pre našu ZŠ v Kurime. Žiaci 1.B a 2.A  pod vedením triednych učiteliek  Mgr. M. Tomkovej a Mgr. S. Poljakovej zaslali krásne publikácie s príbehmi, ktoré boli zamerané na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Z takmer 400 prác porota vybrala 50 ocenených a tešíme sa, že sme medzi najlepšími.

  Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 14.11.2018 za prítomnosti  záchranárov, starostu obce J. Bartoša a riaditeľa školy Mgr. V. Urdu .Víťazné triedy dostali diplomy a škola získala AED, ktorý bude veľkou pomocou pri záchrane života pre celú obec Kurima. Žiaci prvého stupňa sa mohli tešiť aj zo zážitkového vyučovania. Záchranári si pre nich pripravili praktické ukážky prvej pomoci. Obrovským zážitkom bola ukážka simulovaného zásahu záchranárov a reálna sanitka, ktorú si mohli detailne pozrieť aj zvnútra. Peknou spomienkou  na tento deň boli pre deti i fotografie s maskotom projektu. Pedagógovia si zas popoludní doplnili svoje vedomosti v kurze prvej pomoci. Vďaka všetkým organizátorom za peknú myšlienku.

 • Stretnutie so starými rodičmi

  Október je Mesiacom úcty k starším. Aj na našej škole sme si tento mesiac pripomenuli besiedkami, ktoré sa konali vo všetkých triedach prvého stupňa. Úctu k našim starkým žiaci prejavili rôzne.  Niektorí spievali ľudové piesne, hovorili básničky, počúvali zážitky starých rodičov. Vypočuli si  ich trampoty so školou, ukázali im zošity, fotografie a rozpovedali svoje spomienky na školu. Potom  sa so starkými aj zahrali a ukázali  im, akí sú šikovní. Zažili sme vydarené úsmevné popoludnia, naplnené humorom, pohodou a teplom duše starého človeka.

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ základnej školy v Kurime oznamuje, že dňa 29.októbra 2018 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy.

  Mgr. Vincent Urda, riaditeľ školy
   

 • Záchrana som ja

     To je názov projektu, ktorý už druhý rok organizuje Falck n. o. a Nadácia Allianz. Zaslaním ilustrovaného príbehu zameraného na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách  sa trieda zapája do súťaže o hodnotné ceny.
     Za našu školu sme zaslali dve publikácie, ktoré vytvorili žiaci 1.B a 2.A triedy. Žiaci prejavili nielen výtvarné nadanie, kreativitu, ale preukázali aj svoje vedomosti z oblasti záchrany života  a bezpečnosti  na cestách a vytvorili krásne mini knihy.
     Tešíme sa, že sa nachádzajú na zozname ocenených.  Vďaka nim naša škola získava automatický externý  defibrilátor , praktické ukážky prvej pomoci pre  celý prvý stupeň a kurz prvej pomoci pre pedagógov. Slávnostné odovzdávanie cien nás čaká 14.11.2018.

 • Testovanie pohybovej výkonnosti prvákov

  V piatok 19.októbra sme sa zapojili do celoslovenského testovania pohybovej výkonnosti prvákov. Cieľom testovania bolo zistiť úroveň fyziologických vlastností žiakov, konkrétne v sile, vytrvalosti, výbušnosti dolných končatín, rýchlosti so zmenou smeru a koordinačných schopností jednotlivca. Na základe meraní sa vyhodnotia predispozície jedinca k určitému druhu športu v budúcnosti.

  Okrem somatických meraní test pozostával z batérie deviatich činností, ktoré absolvovalo 21 prvákov. Testovaniu sme venovali celé dopoludnie a jeho výsledky boli oficiálne odoslané do celoslovenskej databázy. Celé podujatie malo hladký priebeh, najmä vďaka precíznej príprave stanovišť a zodpovednému prístupu učiteľov prvého stupňa. Výborne sa uplatnili aj naši ôsmaci ako figuranti a asistenti na jednotlivých stanovištiach. Otestovaná vzorka absolvuje test ešte raz o tri roky v rovnakom čase vo štvrtom ročníku. V budúcom školskom roku absolvujú rovnaké testovanie budúci prváci.

 • Duševné zdravie

  Svetový deň duševného zdravia prebieha 10.októbra každý rok, jeho cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Žiaci našej školy prišli v stredu 10. 10. 2018 v modrom oblečení ako  symbol duševného zdravia.

 • Kurimskí mladí včelári na jarmoku

  Dňa 15.septembra 2018 sa v Kurime konal ďalší ročník slávností Dni Kurimy a s ním už siedmy novodobý kurimský jarmok. Cieľom týchto slávností obce je pripomenúť si význam historických jarmokov i dávne remeselné zvyky, ktorých ukážky boli súčasťou podujatia. Na jarmoku predviedli svoje zručnosti miestni kurimskí remeselníci, napríklad rezbári, kováči či hrnčiari.

  Keďže aj ZŠ v Kurime je významnou súčasťou obce, tak súčasťou tohtoročných slávností bola tiež prezentácia včelárskeho krúžku školy. S podporou vedenia základnej školy sa včelárskemu krúžku dobre darí, žiaci majú o túto peknú tradíciu záujem. Krúžok vedie  Bc. Ján Hajduk a v tomto školskom roku eviduje 15 žiakov z rôznych ročníkov. Na jarmoku žiaci priblížili verejnosti život včiel prostredníctvom preskleného úľa a zároveň návštevníkom jarmoku prezentovali svoje vedomosti z včelárskej oblasti.

  Každé takéto podujatie je pre žiakov, ale aj pre dospelých veľmi prospešné, prínosné z pohľadu prehĺbenia si vedomostí a zručností v oblasti včelárskej, či všeobecnej remeselnej výroby, ale aj inšpiratívne z pohľadu množstva poskytnutých nápadov.  A o zážitkoch a stretnutiach ani nehovoriac. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník jarmoku.

  Bc. Ján Hajduk

 • Biela pastelka

  Žiačky 9. ročníka sa zapojili ako dobrovoľníci do celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka, ktorá sa uskutočnila dňa 21. septembra 2018 (piatok).
  Biela  pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Ďakujeme všetkým za podporu.  Vyzbieralo sa : 135,70

 • Inkluzívny tím v škole

 • Spomienky...

  Hodnota človeka nie je v tom, čo spraví pre seba, ale pre iných.

  Výstižnosť a pravdivosť týchto slov napísaných na perníčku – spomienke na stretnutie bývalých učiteľov Základnej školy v Kurime, sa potvrdili aj mne, bývalej žiačke a teraz už učiteľke základnej školy, účastníčke stretnutia. 

  Sila týchto slov sa niesla celým stretnutím. Spomienky – stretnutie učiteľov,  pripravil  riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a Mgr. Eva Kučová,  PhDr. Jozef Gefert,  Mgr. Marta Mihoková, ktorým patrí úprimné poďakovanie za prípravu výnimočného podujatia, na ktorom sa stretli generácie učiteľov.

  Účastníkov privítal riaditeľ školy Mgr. Vincent Urda a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Monika Skošníková kvetom a spomínaným perníčkom. Každý z učiteľov sa zapísal do kroniky školy. Bývalí učitelia pôsobiaci v Kurime sa s nadšením vítali,  objímali a navzájom sa radovali.

  Stretnutie  otvorila tretiačka Elizabeth básňou a pesničkou. Riaditeľ školy vo svojom prejave vyjadril uznanie, že je šťastím, keď deväť (asi najkrajších) rokov môžeme stráviť na dobrej škole, s výbornými učiteľmi. Kurimská škola mala na takýchto učiteľov šťastie. Na učiteľov s veľkým srdcom, láskou k žiakom, škole i dedine, ktorá sa im natrvalo zapísala do sŕdc. Zaspomínal aj na učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami a bezpečne doplávali do prístavu Večnosť.

  Bývalých pedagógov pozdravil aj starosta obce Ján Bartoš, ktorý vyjadril vďaku a uznanie svojim bývalým pedagógom za ich obetavú prácu, ktorej ovocie sa prejavilo v množstve odborníkov a významných osobností, ktorí svoje prvé školské roky prežili v škole v Kurime.  Jedným z nich je aj prof. PhDr. Jozef Hvišč, CSc., čestný občan Kurimy, ktorého báseň Spomienky zarecitoval jeho brat Ing. Ján Hvišč. Básňou učiteľov pozdravila aj Anna Randárová, bývalá učiteľka.  

  Milú atmosféru stretnutia spríjemnil aj folklórny súbor Kurimjan pod vedením manželov – Mgr. Marty Mihokovej a Tomáša Mihoka, ktorí počas svojej dlhoročnej učiteľskej  kariéry svojou láskou k folklóru a tradícii ovplyvnili celú generáciu žiakov v Kurime.

  Nejednému z účastníkov stretnutia sa zaleskla slza v očiach pri speve piesní venovaných učiteľom.  Úsmev na tvári a dojatie bolo vidieť v družnom rozhovore medzi  spevákmi z Kurimjanu so svojimi bývalými učiteľkami.

  Základná škola v Kurime nás spojila nielen 14. 6. 2018, v deň stretnutia, spájala generácie učiteľov i žiakov po mnohé roky. Bola druhou rodinou. Radosť v očiach mojich bývalých pedagógov, úprimné slová  a spomienky na roky prežité na kurimskej škole ma napĺňajú hrdosťou, že aj ja som súčasťou tejto učiteľskej rodiny. 

  Mgr. Martina Urdová

 • Matematický klokan

  Základná škola v Kurime bola aj v tomto školskom roku súčasťou veľkej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Súťažilo spolu 67 000 žiakov na 1453 školách. Tridsiati naši žiaci vzorne reprezentovali školu a ich výsledky nám urobili radosť. Školským šampiónom sa stal prvák Patrik Bezeg, ktorý zvládol klokaní test na 93,3%.
  Aj Soni Semhricovej z I.A a Stanislavovi Moravcovi z I.B sa podarilo pokoriť hranicu 90% úspešnosti a zaradiť sa tak na popredné miesta v školskom rebríčku. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Veronika Iličková zo IV.A  a Sára Antoliková zo VI.A, obe s úspešnosťou 86,7%.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným  riešiteľom blahoželáme.

 • Enviro aktivity

  V stredu 27.6.2018 boli naším žiakom odovzdané odmeny za zber papiera, bateriek, drobného elektroodpadu, SABI viečok a SABI tetrapakov.

  Zber papiera bol na našej škole vyhlásený riaditeľom školy od začiatku školského roka do 15. júna 2018. Žiaci sa veľmi snažili. Vďaka za spoluprácu pri zbere patrí aj rodičom, ktorí spolu so svojimi deťmi pretriedili a priviezli papier. Zodpovedný za zber a uskladnenie papiera aj samotný zvoz papiera bol pán školník Mgr. Jozef Sorád, za čo aj jemu patrí veľké poďakovanie.

  Najlepší jednotlivci v zbere papiera: I.stupeň: Passia Patrik 4.A (1227,5kg), Ľuníková Tatiana (732kg), Repiský Matej (568kg); II.stupeň: Birošová Monika 7.B (488,5kg), Rajničová Tamara 7.A (431,5kg), Ľuník Samuel (389kg)

  Najlepšie triedne kolektívy v zbere papiera:

   I.stupeň: 4.A (2512kg), 2.A (1721kg), 1.A (1017kg)

  II.stupeň: 6.A (1650,5kg), 7.B (1032,5kg),7.A(944,5kg)

  Celkové množstvo vyzberaného papiera v školskom roku 2017/2018: 13154 kg

  Z toho I.stupeň: 7087 kg         a  II.stupeň: 6067 kg

  V zbere Sabi tetrapakov bola naša škola umiestnená v kategórii B3 (od 151 žiakov do 350 žiakov) na 14. mieste za 30 000 g tetrapakov a v zbere Sabi viečok naša škola bola umiestnená v kategórii A3 (od 151žiakov do 350 žiakov) na 23.mieste za 10700 g viečok.  Tetrapaky aj viečka boli od školy vykúpené. Získaná suma 41,76 € bola použitá na zakúpenie cien pre naj zberačov. Najaktívnejšími zberačmi Sabi viečok boli : Groško Daniel 3.B (2319g), Andrejovská Soňa 2.A (495,5g) a Skoncová Mária 7.A (198g).

  Najaktívnejšími zberačmi Sabi tetrapakov boli Patrik Passia 4.A (12500g), Tamara Rajničová 7.A (10500g) a kolektív 7.A (približne 8000g)

  Žiaci sa zúčastňovali aj aktuálnych úloh v rámci projektu Recyklohry, za ktoré získali 650 bodov. Boli odoslané fotografie novoročných pohľadníc s ekologickou témou, na konci roka žiaci z 1.B vyriešili hlavolamy, ktorých výsledky sme tiež zaslali.

  Drobný elektroodpad a batérie bol z našej školy vyvezený 1 krát. Spolu máme v projekte recyklohry momentálne 1013 bodov, ktoré by sme chceli v budúcom roku navýšiť a kúpiť za ne ceny pre najaktívnejších žiakov-zberačov.

   

 • Vedomostná súťaž O pohár RŠ

  Opäť prišla chvíľa, keď sa školský rok končí a my súťažíme o najlepších, aby sme získali poháre a medaily od pána riaditeľa. Po slávnostnom privítaní odchádzame do tried, kde nás čaká vedomostný kvíz a my získavame  sladkosti za správne odpovede. Potom už súťažíme vo svojich kategóriách o najlepších čitateľov, pisateľov a počtárov. No a máme víťazov!

  Najlepší čitatelia: S.Žatkovičová, M.Grega, A. Jendroľová, S. Kočiščák
  Najlepší pisatelia: S. Semhricová, M.Martičeková, K.Randárová
  Najlepší počtári: A.Jusková, A.Horvát, D.Groško, V. Iličková

  Blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria