Navigácia

 • Karneval 2018

  Karneval ja krásna chvíľa,
  muzika tam vyhráva.
  Z dievčatka sa stane víla,
  motýľ, hviezda, púpava.

  Krásna vec sú karnevaly,
  búcha sa tam na bubon
  a z chlapcov sa stanú králi,
  spiderman a veľký slon.

  No karneval namôjdušu,
  bol by nanič bez šaša.
  Jaší sa tam šašo Mašo, Jašo,
  až sa všetci pošašia.

  Na motívy veršov sa na Základnej škole v Kurime konal 1.februára 2018 Karneval. Všetci sme sa stretli, v jedálni školy,  šašo Huncút, Mašo a Jašo, aj princezná, víla, spiderman a veľký slon. Jašili sme sa celé predpoludnie, súťažili, tancovali a nakoniec sme sa odmenili sladkosťami, hračkami, hlavolamami a odchádzali domov s veselými zážitkami so šašami a príjemné unavení zo súťaží a tanca.                                

                                                                                    Mgr. Lucia Repiská

 • Šaliansky Maťko

  Súťaž Šaliansky Maťko je obľúbenou recitačnou súťažou na našej škole už niekoľko rokov. Ide o celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Aj tento školský rok sa do nej zapojilo množstvo našich žiakov. Dňa 20.12.2017 a 12.01.2018 sa uskutočnili školské kolá tejto súťaže. Výsledky za jednotlivé kategórie sú nasledujúce:

  I. kategória: 1. miesto – Elizabet Anna Simková, 3.B
                      2. miesto – Katarína Randárová, 3.A
                      3. miesto – Kamila Bosáková, 2.A  
                      Cena poroty – Alžbeta Jasmin Soroková, 3.B

  II. kategória: 1. miesto – Deborah Urdová, 4.A
                       2. miesto – Natália Sosňáková, 4.A
                       3. miesto – Bibiana Bolišingová, 5.A
                                          
  III. kategória: 1. miesto – Bibiána Vagaská, 7.A
                       2. miesto – Anna Ema Soroková, 6.A
                       3. miesto – Daniela Jusková, 6.A
                       Cena poroty – Kristina Helena Simková, 7.A

  Víťazi jednotlivých kategórií nás dňa 18.01.2018 reprezentovali na obvodnom kole v Bardejove. Tam nám veľkú radosť spravila žiačka Elizabet Anna Simková z 3.B, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

  Želáme si, aby každým rokom pribúdalo množstvo šikovných a nádejných mladých súťažiacich.

 • Vianoce vo svete

  Vianočné sviatky oslavujú ľudia takmer na celom svete. Každá krajina má však iné zvyky. Priblížiť prežívanie Vianoc vo svete pomocou slova, hudby, tanca, spevu bolo cieľom tohtoročnej Vianočnej akadémie. Predstavilo sa na nej okolo 130 žiakov našej školy a dokázali, že sú šikovní herci, tanečníci a speváci.

 • Vianočná akadémia 2017

 • Všetkovedko 2017

  30. 11. 2017 sa na Základnej škole v Kurime konala súťaž Všetkovedko. Súťaž, keď máš zobrať rozum do hrsti a dokázať všetkým a najmä sebe aký si múdry, šikovný a pohotový.  Zúčastnilo sa jej 21 žiakov, zo šiestich tried, druhého až piateho ročníka.

  Výsledky súťaže budú zverejnené 21. 12. 2017 na www.všetkovedko.sk

 • Hello! How are you today?

  Naši prváci dňa 16.11.2017 zažili netradičnú hodinu angličtiny. Žiakov 1.B so svojimi rodičmi navštívila takmer 5-ročná Alexandra, ktorá býva v meste Andover v Anglicku. Alex rozpráva „pravou“ angličtinou, a tak žiaci mohli na vlastné uši zažiť jazyk, ktorý sa tento rok začali učiť. Hravými aktivitami sme sa učili čísla, farby aj zvieratá. Deti zistili, že v anglickom a slovenskom jazyku sa zvuky zvierat líšia, napr. kým ovca v Kurime robí bééé, tá anglická robí bááá bááá. Alebo, naša žaba kváááka, no žaby v Anglicku robia ribbit ribbit. Takéto oživenie hodiny sa deťom páčilo a stretnutie s Alex ich motivovalo do učenia sa cudzích jazykov.

 • Vystúpenie pre starých rodičov

  „Babka, dedko pre mňa spravia všetko, na čo si len pomyslím, pre nich nikdy nie som zlým.
  Preto, Pane, v ochrane ich maj, vždy im pri práci pomáhaj.“

  Každoročne na našej škole nezabúdame na starých rodičov a v októbri ich pozývame k nám do školy. Tento rok sme si pre nich v jednotlivých triedach pripravili krátky  program spojený s malým občerstvením. Starí rodičia sa potešili zo svojich vnúčat, porozprávali sa a na chvíľu zabudli na všetky starosti. Starí rodičia, ďakujeme, že Vás máme!

 • Vedomostná súťaž O pohár riaditeľa školy

  Na posledné dni školského roka sa tešia všetci. Sú to chvíle, keď sa už v škole  neučí a neznámkuje. Na našej škole preverujeme vedomosti aj inak. Vo vedomostnej súťaži si žiaci overia svoje vedomosti v troch kategóriách – najlepší čitateľ, najlepší pisateľ, najlepší počtár. Z rúk riaditeľa školy si prevezmú víťazné poháre a medaily.
  Tento rok sa z víťazstva tešili títo žiaci:
  Najlepší čitateľ: R. Tóth (1.A), D. Priputen (2.B),  E. Hviščová (3.A),F. Illéšová (4.B)
  Najlepší pisateľ: T. Liptáková ( 1.A),K. Randárová(2.A), F.Stano (3.A),R. Pyržová (4.A)
  Najlepší počtár: F. Uhrin (1.A), E. Pisarik (2.A), V. Iličková (3.A), M. Daňková (4.A)
  Blahoželáme!

 • Noc v škole

  V piatok 9.6.2017 nadišla dlho očakávaná chvíľa, keď žiaci 1. stupňa mohli prespať v škole. Na začiatku si mohli zmerať sily v rôznych súťažiach. Pribíjali klince, triafali kameňmi do vedier, skákali vo vreci a celé triedy súťažili v preťahovaní lanom. Večer pokračoval diskotékou a vyvrcholil hľadaním pokladu. Ráno si zbalili svoje veci a v sprievode rodičov sa vrátili domov.

 • Dentalalarm

  V máji a v júni 13 žiakov 3.A triedy absolvovalo školenie správneho čistenia zúbkov pod názvom Dentalalarm. Toto školenie pozostávalo zo štyroch prednášok na témy Hygiena, Anatómia, Patogenita a Výživa. Žiaci si prakticky vyskúšali správne čistenie zubov, používať zubnú niť a medzizubnú kefku. Po skončení tohto kurzu dostali pamätné certifikáty.

 • Budúcnosť sveta

  Žiaci z celého Slovenska prihlásili do súťaže 850 výtvarných prác. Slovenskí školáci kreslili mestá budúcnosti, digitálne technológie, vesmír, kozmonautiku, ale aj komunikáciu ľudí a robotov, fantastickú architektúru, recykláciu odpadu a ochranu životného prostredia. Dielo nášho žiaka Patrika Passiu z III.A s názvom Schody na Mesiac síce nezískalo žiadne ocenenie, no bolo zaradené medzi 30 prác, ktoré budú súčasťou výstavy inštalovanej v  kaštieli v Spišskom Hrušove a neskôr v knižnici v Piešťanoch. Ďakujeme za reprezentáciu školy

 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  Do ôsmeho ročníka súťaže, ktorá povzbudzuje žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu prispel výtvarným dielom aj náš žiak Patrik Passia z III.A. Svojou prácou sa rozhodol stvárniť Svätopluka. Netradičná výtvarná technika a námet zaujali porotcov a udelili mu čestné uznanie. V silnej konkurencii kvalitných prác je to veľký úspech. Blahoželáme!
 • Cesty za poznaním minulosti 2017

  Cesty za poznaním minulosti je 9. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia SNP a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Do výtvarnej časti tejto súťaže sa zapojilo viac ako 900 detí, medzi nimi aj náš žiak Patrik Passia z III.A. Svojím priestorovým dielom oslovil porotu a získal ocenenie, ktoré si bol prevziať v Banskej Bystrici. K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme!

 • MDD

  1. jún sa niesol v duchu spolupráce našej základnej školy s materskými školami z Kurimy, Dubinného a Kučína.
  Učiteľky 1. stupňa ZŠ mali pripravený pestrý program, ktorý bol zostavený z rôznych športových stanovíšť. Úlohou detí bolo zvládnuť skákanie vo vreci, prekážkový beh, jazdu  na kolobežkách, disciplíny s loptami a kruhmi. Deti z MŠ spolu so svojimi pani učiteľkami prechádzali jednotlivé stanovištia. Aby úlohy zvládli čo najlepšie, pomáhali im naši školáci. Po športovom zápolení boli jednotlivci odmenení sladkosťami, medailou a dobrou náladou.

   

 • Matematický klokan

  Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Na Slovensku za 20 rokov už klokanilo 1 260 400 žiakov. Patríš medzi nich? Áno, samozrejme, žiaci Základnej školy v Kurime sa každoročne zapájajú do súťaže.
  V školskom roku 2016/2017 súťažilo 26 žiakov v 9 vekových kategóriách. Najúspešnejší bol prvák Matúš Grega s 100% úspešnosťou, získal titul Šampión školy. Radosť nám  urobila aj štvrtáčka Bibiana Bolišingová  s 93% úspešnosťou, prvák Radoslav Tóth  s 90% úspešnosťou a deviatak Michal Stano s 86,7% úspešnosťou.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy a úspešným  riešiteľom a šampiónom GRATULUJEME.

 • Deň matiek

  Úprimnú vďaku prijmi, Pane,
  za, to, že MAMA vravieť komu máme.
  Za chvíle Tebou požehnané,
  čo s mamou denne prežívame.

  Slová básne hovoria ako aj nám, na Základnej škole v Kurime, záleží na našich  mamách.  Sviatok všetkých mám sme oslávili,  7. mája 2017, vystúpením prvákov Základnej školy v Kurime a žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy M. Vileca, v kinosále v Kurime. Piesňou, tancom , slovami básne sme vyjadrili úctu a vrúcnu lásku  k všetkým  mamám, veď aj básnik Milan Rúfus napísal: „Mama je láska.“

 • Ego vs eko

  Vo výtvarnej súťaži My sa nevieme sťažovať nahlas s podtémou EGO versus EKO úspešne reprezentoval našu školu Patrik Passia z III.A. Ocenenie si bol prevziať v Banskej Štiavnici, kde je jeho práca spolu s inými vystavená v Galérii Jozefa Kollára.
  Blahoželáme!

 • Zápis do prvého ročníka

  Hneď po Veľkonočných prázdninách sme privítali v našej škole budúcich prvákov a ich rodičov. Slávnostný zápis sa niesol v indiánskom duchu. Štvrtáci im svojím programom priblížili život Indiánov, povzbudzovali ich a dodávali im odvahu . Na predškolákov čakali náročné úlohy. Tí sa však nenechali zahanbiť a všetko  krásne zvládli.  Potešiť drobným darčekom sa tak mohlo všetkých 25 Indiánov. A my sa tešíme na budúcich šikovných prvákov.

 • Slávik Slovenska

  Vo štvrtok 20.4.2017 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Mladí speváci ukázali svoje skvelé hlasy, no zvíťaziť mohli len niektorí.    
  I. kategória: 
     
  1. miesto – E. A. Simková, 2.B.
      2. miesto – N. Randár, 3.A.
      3. miesto – D. Urdová, 3.A.
     Cena poroty – L. Martiček, 2.A. 

  II. kategória:
     1. miesto – K. Stavarová, 4.A.
     2. miesto – M. Birošová, 6.B.
     3. miesto – S. Biroš, 4.A.
     Cena poroty – F. Illéšová, 4.B, R. Rajničová, 4.B, T. Ratvajová, 4.B.
  Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole v Bardejove.

 • Škola v prírode Nová Lesná 27.3. – 31.3.2017

  V pondelok 27.3. 2017 nadišla dlho očakávaná chvíľa, keď  sa žiaci 3.A a 4.A zišli pri školskej jedálni, pripravení odísť na celý týždeň od svojich rodičov. Bolo chladné ráno a nielen učitelia, ale aj rodičia neskrývali obavy, aké počasie bude v Tatrách.    
  Pred obedom autobus zaparkoval pri hoteli Amalia v Novej Lesnej. Privítal nás veľmi príjemný personál tohto hotela a všetko bolo pripravené na naše ubytovanie. Po výbornom obede a krátkom odpočinku sme sa vybrali obzrieť si Novú Lesnú a zastávku železnice, pretože každý deň na nás čakal zaujímavý výlet – spoznávať krasy našich veľhôr - Štrbské pleso, Beliansku jaskyňu a Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici. Všetky dni pokračovali  podľa vopred pripraveného harmonogramu pobytu v ŠvP. Každé ráno sme bodovali izby, absolvovali sme aj plavecký výcvik v hotelovom bazéne, vyučovanie a večer rôzne aktivity v kongresovej sále.                                                                     
  Keďže program bol pestrý, čas nám veľmi rýchlo ubiehal.  Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný večer. Vyhodnotili sme jednotlivé aktivity, rozdali „Diplomy za statočnosť“. Všetky deti dostali pochvalu, že zvládli týždeň bez rodičov  a boli statočné – nikto neplakal, neochorel a nestal sa žiaden úraz. Všetci plavci dostali „Mokré vysvedčenia“ v škole.
  V piatok 31.3. 2017 sme sa rozlúčili s Tatrami a autobus nás viezol do Starej Ľubovne, kde sme mali posledný spoločný obed a prehliadku Ľubovnianskeho hradu. O 17-tej hod. už boli deti živé a zdravé pri svojich rodičoch a aj napriek začiatočným obavám zo zlého počasia - opálené. Veľká vďaka patrí všetkým účastníkom, že sa táto skvelá akcia vydarila.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kurime
  Družstevná 222
  086 12 Kurima
 • +421 54 739 11 10

Fotogaléria